plzh-CNenetdelvltnorues

Międzynarodowy Konkurs Wyrobów Artystycznych z Bursztynu Ałatyr jest organizowany od 2005 r. jako Biennale Sztuki Bursztynniczej przez Muzeum Bursztynu w Kaliningradzie. Jego celem jest wymiana kulturowa, podnoszenie umiejętności zawodowych młodych artystów i studentów szkół artystycznych, ich zrozumienie tradycji złotniczej własnego kraju, jak i innych krajów, jak również dostarczenie artystycznych inspiracji kaliningradzkiej scenie złotniczej.

Konkurs jest adresowany zarówno do zawodowych artystów, jak i amatorów. Jego nazwa pochodzi od słowa Ałatyr, które oznacza ojca wszystkich kamieni – jest to rdzennie rosyjska nazwa bursztynu, który w ludowych wierzeniach charakteryzował się magiczną siłą i zdolnością uzdrawiania.

Program Biennale obejmuje: konkurs i wystawę pokonkursową, program edukacyjny dla studentów szkół artystycznych Obwodu Kaliningradzkiego, konferencję naukową oraz publikację katalogu prac i materiałów podsumowujących konferencję naukową.

Publikacje związane z tym tematem: 

AŁATYR 2019 – nagrody przyznane
Ałatyr 2019: Botanica
Ałatyr 2017: „Architektoniczna kronika świata”
Nagrody w Ałatyrze przyznane
Ałatyr 2013 – AquaTerra
„Przestrzeń. Czas” – Ałatyr 2011
Ałatyr 2011
Paweł Kaczyński i Art7 laureatami Ałatyru
Ałatyr 2009 bez Grand Prix
Ałatyr 2009
Ałatyr 2007

Związane z tematem