plzh-CNenetdelvltnorues
Panneau "Ruś" Aleksandra Żurawlowa

W ubiegłym roku w Muzeum Bursztynu Kaliningradzie otwarto wystawę czasową wyjątkowych dzieł z bursztynu ze zbiorów prywatnej galerii Bursztynowy Dom w St. Petersburgu. Część z nich pozostanie w muzeum na zawsze.

Choć już na otwarciu wystawy prezentującej tę kolekcję w sierpniu ubiegłego roku mówiło się o możliwości przekazania jej części do stałych zbiorów Muzeum Bursztynu w Kaliningradzie, faktem stało się to dopiero w ubiegłym tygodniu. Muzeum wzbogaciło się o 40 nowych, wyjątkowych eksponatów o łącznej wartości 100 mln rubli. O ich przekazaniu właściciel galerii Jewgienij Tatuzow myślał już od jakiegoś czasu. „Chciałem, by ‘żyła’ właśnie tutaj, gdzie tworzył mistrz Aleksander Żurawlow, który wniósł nieoceniony wkład w odtworzenie słynnej Bursztynowej Komnaty w Pałacu Katarzyny w Carskim Siole” – wyjaśnił.

W Kaliningradzie pozostanie kilka dzieł zmarłego tragicznie mistrza, w większości o treściach patriotycznych. Najważniejszym jest z całą pewnością panneau Ruś – największy na świecie obraz mozaikowy z bursztynu o wymiarach 2,76 x 1,56 m, wadze ponad 70 kg i składający się z 2984 fragmentów. Aleksander Żurawlow pracował nad nim przez 11 miesięcy i ukończył krótko przed śmiercią. Fascynują w nich barwne kompozycje będące efektem nie tylko doboru odpowiednich odmian barwnych bursztynu, ale także mistrzowskie opanowanie sztuki barwienia kamieni.
Podobną techniką zostały wykonane Portret Immanuela Kanta – niemieckiego filozofa okresu oświecenia, który żył w tym mieście, oraz ikona Archanioł Gabriel.

Również inni twórcy, których prace przekazał Jewgienij Tatuzow, są silnie związani z Kaliningradem. Jednym z nich jest Andriej Kawecki, którego zabawna kolekcja Orkiestra składa się z 37 owadów z instrumentami – wszystko wyrzeźbione w bursztynie bałtyckim.  W tym mieście tworzą także Natalia i Konstantin Domiczkowscy – autorzy zegara Kukułka inspirowanego starymi uliczkami Królewca, jak również Jurij Łopatkin – twórca Starego radia wykonanego z bursztynu i utrzymanego w stylu retro. Na uwagę zasługują karafka i dwie szklanki wykonane z bursztynu przez Konstantina Buszmielewa, nawiązujące do użytkowych naczyń wykonywanych z tego kamienia w XVIII w. – wierzono wtedy bowiem, że magiczne moce bursztynu neutralizują nawet działanie silnej trucizny. Z kolei do stylu starożytnej Grecji nawiązuje jego waza Olimp, w której połączone zostały techniki rzeźbiarskie z mozaikowymi.