W tym dziale znajdą Państwo informacje na temat cyklicznych konkursów o tematyce bursztynniczej zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Wart podkreślenia jest fakt, ze aż trzy cykliczne konkursy bursztynnicze odbywają się w Polsce podczas Międzynarodowych Targów Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich Amberif w Gdańsku: Amberif Design Award, Amberif Selection (wcześniej Mercurius Gedanensis) oraz Bursztyn w Rzemiośle.

Międzynarodowy Konkurs Wyrobów Artystycznych z Bursztynu Ałatyr jest organizowany od 2005 r. jako Biennale Sztuki Bursztynniczej przez Muzeum Bursztynu w Kaliningradzie. Jego celem jest wymiana kulturowa, podnoszenie umiejętności zawodowych młodych artystów i studentów szkół artystycznych, ich zrozumienie tradycji złotniczej własnego kraju, jak i innych krajów, jak również dostarczenie artystycznych inspiracji kaliningradzkiej scenie złotniczej.

Nagroda Bursztynowej Kuli jest przyznawana na Targach Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich Amberif za najlepszy projekt biżuterii na targach przez studentów Katedry Biżuterii Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi od 2002 r.

Jest organizowany przez Komisję Branżową Złotników i Jubilerów Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie SA od 2003 roku. Jego celem jest prezentacja umiejętności zawodowych złotników oraz młodych adeptów złotnictwa specjalizujących się w tradycyjnych i nowoczesnych technikach złotniczych oraz popieranie kształcenia zawodowego w złotnictwie i zachęcanie do doskonalenia zawodowego.

Konkurs Jubilerski Mercurius Gedanensis im. Bogdana Mirowskiego dla wystawców Międzynarodowych Targów Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich Amberif istnieje od 1995 roku. Organizatorem są Międzynarodowe Targi Gdańskie SA. Jego celem jest wyróżnienie wzorów biżuterii nawiązujących do współczesnych trendów mody, wykonanych nienaganną techniką jubilerską oraz stanowiących interesującą ofertę eksportową polskiego przemysłu jubilerskiego i bursztynniczego.

Tradycją Międzynarodowych Targów Bursztynu i Biżuterii AMBERIF – poza ich podstawą funkcją skutecznego kojarzenia Kupujących i Sprzedających – stało się wspieranie działań niekomercyjnych, służących promocji bursztynu bałtyckiego. Do tego rodzaju przedsięwzięć o ustalonej już, niezwykle wysokiej renomie zaliczyć należy międzynarodowy konkurs projektowy Amberif Design Award skupiający uwagę twórców, którzy w swej pracy artystycznej stosują bursztyn. Rokrocznie wystawa pokonkursowa staje się polem konfrontacji wypowiedzi artystycznych na określony temat dotyczący bursztynu.