Najmłodszy dział portalu, w którym publikowane będą raporty z różnych krajów, gdzie prowadzone jest wydobycie i przetwórstwo bursztynu.

Obecne wydawnictwo jest już piątą publikacją, analizującą tendencje stylistyczne we współczesnym wzornictwie w kontekście ich zastosowania w projektowaniu unikatowej biżuterii z bałtyckim bursztynem. 

Opracowanie z 2010 r. wykonane na zamówienie Ministra Środowiska przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Opracowanie przygotowane przez Państwowy Instytut Geologiczny i Państwowy Instytut Badawczy. Stan na 31.12.2012.

Obszary prognostyczne występowania bursztynu w woj. pomorskim

Opracowanie wykonane dla Ministerstwa Środowiska przez Państwowy Instytut Geologiczny i Państwowy Instytut Badawczy. Stan na 31.12.2009.

Rok 2013 obfitował w wiele ważnych wydarzeń kulturalnych organizowanych przez stowarzyszenie Ukraiński Świat Bursztynu. Po uruchomieniu wydobycia bursztynu z dwóch złóż w Klesowie i Wołodymircu, nadszedł czas na podjęcie działań promocyjnych.

Warsztaty bursztynnicze 2013

Zainspirowanie bursztynem projektantów z całego świata, którzy nigdy nie wykorzystywali w swojej twórczości tej szlachetnej żywicy, to podstawowe założenie międzynarodowych warsztatów bursztynniczych, które odbywają się w Gdańsku od 2009 roku.

Wydawnictwo Trend Book 2014+ jest już czwartym z kolei, corocznym przeglądem tendencji stylistycznych, będących inspiracją dla projektantów biżuterii.

Amberif 2013

Polska ma ambicje utrzymać pozycję lidera na międzynarodowym rynku bursztynniczym, który choć niszowy, ciągle ma swoich amatorów w ponad 50 krajach świata.

Współczesna eksploatacja złóż bursztynu metodą hydrauliczną

Geologiczne zasoby złóż bursztynu w Polsce wg. danych z końca 2011 r. wynoszą 1118 t (Szufilcki i in., red., 2012), są to złoża występujące w osadach holoceńskich, plejstoceńskich i paleogeńskich.

Licytacja

Zarząd przedsiębiorstwa państwowego Kaliningradzki Kombinat Bursztynowy opublikował nowy cennik surowego bursztynu, obowiązujący w transakcjach zawartych po 1 sierpnia 2011 roku. Zawiera on 61 pozycji klasyfikacyjnych, dwa razy więcej niż poprzednio obowiązujący z roku 2005., w którym były 32 pozycje. Tendencja doprecyzowania zasad selekcji surowca ma na celu wykorzystanie różnych jego cech jakościowych, pożądanych przez odbiorów, do uzyskania możliwie najwyższych cen zbytu.

Komplet „Niebo obiecane” – Klasyczny Dom Jubilerski Łobortas i Karpowa

Choć Ukraina posiada własne złoża surowca bursztynowego, dopiero od kilku lat tworzone są fundamenty dla funkcjonowania branży bursztynniczej w tym kraju.

Bursztyn Ukrainy: bransoleta z bursztynem

Wielokrotnie zapowiadana liberalizacja przepisów dotyczących bursztynu stała się faktem: ukraiński parlament bezwzględną większością głosów przyjął nową ustawę „O bursztynie”. Jakie będzie miała ona skutki dla ukraińskiego i polskiego rynku bursztynu?

965Pod naciskiem poleskich władz samorządowych powoli postępuje liberalizacja wydobycia i obrotu bursztynem w Ukrainie. Jeżeli planowana reforma się powiedzie, wpłynie to na rozwój tamtejszego jubilerstwa i ograniczenie strumienia przemytu surowca do Polski, co bez wątpienia odczują na własnej skórze polscy bursztynnicy.

Niespodziewany dar natury

Ogłoszenie niepodległości Ukrainy wywołało znaczny wzrost zainteresowania problemem wydobycia bursztynu. Rozporządzeniem prezydenta już w roku 1992 wyłączne prawo gospodarowania bursztynem zostało przyznane państwu. W roku 1993 powołano do życia przedsiębiorstwo państwowe UKRBURSZTYN w Równem z zadaniem wydobycia i przetwórstwa bursztynu.

Kilka kolejnych prywatyzacji i reprywatyzacji Kaliningradzkiego Kombinatu Bursztynowego nie tylko nie zapobiegły permanentnym stratom w działalności gospodarczej tej firmy, lecz przyniosły niekorzystny efekt dla całej branży przetwórstwa bursztynu w Federacji Rosyjskiej, jak i u tradycyjnych zagranicznych odbiorców surowca, a szczególnie w Polsce. Wydobycie bursztynu spada, urządzenia wydobywcze nie są wymieniane od dziesięcioleci, a koszty i ceny rosną.

Wbrew wcześniejszym prognozom o rynkowej ofensywie atrakcyjnych żywic kopalnych z różnych części świata bursztyn bałtycki, czyli sukcynit, pozostaje nadal jedynym rodzajem bursztynu liczącym się na rynku globalnym.

Skupienie wydobycia bursztynu bałtyckiego (sukcynitu) na niewielkim fragmencie obszaru rosyjskiej enklawy w Obwodzie Kaliningradzkim i równie małym terenie złoża ukraińskiego koło Klesowa, na pograniczu Wołynia i Polesia, skąd obecnie prawie wyłącznie pochodzi surowiec na zaopatrzenie całego rynku światowego, narzuca dominujący udział eksportu z tych krajów do krajów najbardziej zaawansowanych w przetwórstwie - to jest do Polski i Litwy, a ostatnio także na Tajwan i do Chin kontynentalnych.

W Monachium jest Hofbräuhaus - miejsce znane wszystkim. W niedalekiej odległości - w arkadach monachijskiego ratusza na słynnym Marienplatz - miłośnicy biżuterii znajdą coś o wiele bardziej interesującego, a mianowicie najstarszy na świecie sklep z biżuterią Bernsteinladen. Herb we wnętrzu pokazuje dumnie rok założenia: 1884.

Znaczenie bursztynu bałtyckiego dla kultury i cywilizacji jest tak wielkie i trwałe, że nie da się z nim porównać rola żadnej innej żywicy kopalnej. Stąd zarówno twórcy dzieł sztuki i wytwórcy wyrobów rynkowych, jak i miłośnicy bursztynu często zadają sobie pytanie o horyzont czasowy wyczerpania naturalnych zasobów tego minerału. Czy jest to przyszłość niedaleka, czy też odległa?