plzh-CNenetdelvltnorues
Licytacja
Zarząd przedsiębiorstwa państwowego Kaliningradzki Kombinat Bursztynowy opublikował nowy cennik surowego bursztynu, obowiązujący w transakcjach zawartych po 1 sierpnia 2011 roku. Zawiera on 61 pozycji klasyfikacyjnych, dwa razy więcej niż poprzednio obowiązujący z roku 2005., w którym były 32 pozycje. Tendencja doprecyzowania zasad selekcji surowca ma na celu wykorzystanie różnych jego cech jakościowych, pożądanych przez odbiorów, do uzyskania możliwie najwyższych cen zbytu.

Ceny na surowiec mają decydujące znaczenie dla przedsiębiorstwa, które wyraźnie zmierza do zaprzestania funkcji kombinatu przez radykalne ograniczenie przetwórstwa i handlu wyrobami gotowymi i skoncentrowanie się na górnictwie i poszukiwaniach geologicznych. Na niedawnej konferencji naukowej pod tytułem „Handlowe Szlaki Bursztynowe" (30 czerwca br.), zorganizowanej przez ministerstwa gospodarki, przemysłu i kultury Rządu Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej w tamtejszym Muzeum Bursztynu największym zaskoczeniem były dane o strukturze przychodów Kombinatu w roku 2010: 99% sprzedaż surowca, 1% przetwórstwo i handel.

Zapewne wydobywcza firma z Jantarnego (odległa od Kaliningradu, choć z nazwy kaliningradzka) nadal będzie posługiwać się mocną w świecie marką „Kaliningradzki Kombinat Bursztynowy", ale jej funkcje dalekie będą od struktury z czasów sowieckich i z lat 90. ubiegłego wieku, kiedy 75% zatrudnienia obejmował przemysłowy dział przetwórstwa z wielkoseryjną produkcją bursztynowych standardów. Eliminowanie, czy też radykalne ograniczenie, niesprawnych dziedzin już przynosi wyraźne korzyści. Wydobycie bursztynu w roku 2010 wyniosło 342 tony i wprawdzie zmalało o prawie 60% w porównaniu z rekordowym rokiem 1991, ale w warunkach przewagi popytu nad podażą i dzięki rosnącym cenom pozwoliło firmie osiągnąć bardzo wysoką rentowność. Duże przychody umożliwiły podwyższenie płac w kopalni do poziomu znacznie przekraczającego rosyjską średnią, a w efekcie bardzo ograniczyły największe utrapienie lat poprzednich – rozkradanie urobku. Rosnąca rentowność stwarza rosyjskiej firmie nową perspektywę inwestycyjną w badaniu i eksploatacji złóż bursztynu, a tym samym umocnienie obecnej monopolistycznej pozycji na rynku światowym.

Kopalnia PRIMORSKAJA w Jantarnym to obecnie jedyne źródło sukcynitu na świecie. Niemcy już dawno zamknęli kopalnię Goitsche w Saksonii, a Ukraińcy przed rokiem w Klesowie na Wołyniu. Zbieranie na polskich plażach i wypłukiwanie w delcie Wisły zmalały do wymiaru symbolicznego. Siłą rzeczy cały popyt i płynące z niego oceny wartościujące są kierowane pod jednym adresem – Jantarnyj na Sambii. Dlatego warto przeanalizować tamtejszy, aktualny cennik surowca nie tylko jako bieżącą wskazówkę rynkową, ale też jako uzasadniony układ klasyfikacyjny, którego żadne regulacje administracyjne czy teoretyczne nie są w stanie zanegować.

Układ przewiduje 7 następujących grup jakościowych, których skrótowe nazwy niezbyt jasno precyzują właściwości bursztynu, lecz w Kombinacie są rozwinięte w postaci instrukcji selekcyjnych:

  1. bryły unikalne – o masie powyżej 300 gramów, lite, bez spękań i zanieczyszczeń (ros. unikalnyj)
  2. surowiec – bryłki do 300 gramów masy jednostkowej, zdatne do twórczości artystycznej i produkcji wyrobów (ros. podiełocznyj)
  3. okazy kolekcjonerskie – bryłki do 500 gramów masy jednostkowej, głównie o strukturze warstwowej, często z inkluzjami (ros. kollekcjonnyj)
  4. bryły upominkowe – o masie od 5 do 1.000 gramów, nieprzydatne do obróbki: zanieczyszczone, zwietrzałe, spękane, nieforemne itp. (ros. suwienirnyj)
  5. czarny lak – bursztyn naturalnie zanieczyszczony, ciemny do masy 300 g (powyżej 300 g do kategorii upominkowy)
  6. bursztyn drobny – odsiany na sitach o średnicy oczek od 4 do 16 mm
  7. pozagatunkowy i odpady produkcyjne – pozostałości po wybraniu z sit bryłek do kategorii 1 – 5 i różne odpady z prefabrykacji surowca.

W ramce przedstawiam porównanie cen największych brył surowca. Warto zwrócić uwagę, iż ceny brył w przedziałach wagowych 500-1000 g i 300-500 g w zależności od jakości pozostają do siebie w proporcji 1 : 2,5 razy.

{edocs}1520/Ceny_surowca_bursztynowego_w_rublach_z_1_kg_w_latach_200.doc,450,500{/edocs}

Nowością jest też wprowadzenie osobnej ceny na bursztyn przerobowy, nieprzezroczysty (zwany zwykle matowym) o granulacji 200-300 g i 100-200 g o dwie trzecie wyższej (67%) niż surowiec pozostały w tej samej kategorii wagowej.

{edocs}1520/2_Ceny_bursztynu_wg_gatunkow_2011.doc,450,500{/edocs}

Bliższa analiza nowego rosyjskiego cennika, spolszczonego przeze mnie i porównanego z poprzednim sprzed sześciu lat, pozwoli na zaobserwowanie wielu ciekawych zjawisk. A przede wszystkim ma znaczenie praktyczne, bowiem niewielu polskich przedsiębiorców ma dostęp do informacji publikowanych po rosyjsku. Warto sprawdzić, czy nie byłoby opłacalne zawieranie transakcji wprost z firmą wydobywczą, działającą niecałe 100 km za naszą granicą państwową. Przeliczenie cen z rubli na polskie złote w proporcji 1 : 10 nie stworzy znaczącej niedokładności.

Trzeba jednak przygotować się na dość żmudne pokonywanie formalności transakcyjnych i celnych, nieporównywalnych z istniejącymi w krajach Unii Europejskiej. Mimo wszystko trzeba próbować dostać się do jedynego realnego źródła surowca.