plzh-CNenetdelvltnorues

O tym, że władze Obwodu Kaliningradzkiego mają plan zaproszenia polskich bursztynników do otwierania pracowni w Kaliningradzie, mówi się od co najmniej 2 lat. Zamysł ten jest obecnie bliski zrealizowania.

W najbliższym czasie ma zostać podpisane memorandum w tej sprawie pomiędzy władzami Obwodu Kaliningradzkiego i Kombinatu Bursztynowego a Międzynarodową Fundacją Natury Rzeczy Elektron, która jest inicjatorem porozumienia ze strony polskiej. Na jego mocy dwie firmy (których nazwy nie podaje się do wiadomości publicznej do czasu podpisania memorandum) otworzą firmy działające na prawie rosyjskim z siedzibą na terenie Kombinatu Bursztynowego w Jantarnym, gdzie będą zajmowały się obróbką bursztynu i sprzedażą gotowych wyrobów. Jednym z profitów ma być dla nich prawo do zakupu bursztynu po aktualnych cenach sprzedaży oferowanych przez kombinat. Szczegóły są w trakcie ustaleń.

Zaproszenie polskich bursztynników do otwierania pracowni w Kaliningradzie jest jednym z elementów Strategii rozwoju branży bursztynniczej w Rosji opracowanej przez specjalną komisję na polecenie wicepremiera I. Szuwałowa i gubernatora N. Cukanowa. Ten ostatni był osobiście zaangażowany w rozmowy z przedstawicielami Fundacji Elektron od marca 2014 r. „Jesteśmy gotowi do wsparcia tego projektu, podobnie jak wszystkich innych mających na celu rozwijanie działalności artystycznej bazującej na tym słonecznym kamieniu w naszym  bursztynowym kraju” – zadeklarował zastępca przewodniczącego rządu regionalnego Konstantin Susłow w lipcu br. na spotkaniu w Kaliningradzie poświęconemu m.in. realizacji tego projektu. I dodał: „Jesteśmy skłonni przyjąć specjalistów zarówno z Polski, jak i z innych krajów. Naszym zadaniem jest przywrócić Obwodowi Kaliningradzkiemu tytuł bursztynowej stolicy”.

W ramach tego projektu przewidywana jest także współpraca w zakresie edukacji miejscowych, rosyjskich twórców. Jak poinformował Mirosław Zeidler, członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego realizujący ten projekt na prośbę gubernatora Cukanowa, na 2015 r. planowane jest utworzenie w Kaliningradzie Akademii Sztuki, będącej filią Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. We porozumieniu z rektorem prof. Adamem Myjakiem ma powstać kilka wydziałów, m.in. designu kierowany przez prof. Andrzeja Szadkowskiego z łódzkiej ASP, filmowy z Krzysztofem Zanussim, architektury z prof. Zbigniewem Baciem, grafiki z prof. Stanisławem Wieczorkiem, konserwacji z prof. Jerzym Nowosielskim, historii sztuki z prof. Juliuszem Chrościckim oraz filozoficzno-pedagogiczny z prof. Lechem Witkowskim. 


Polecamy artykuły powiązane z tym tematem: 

Reforma bursztynowa w Rosji 
Gdzie trafia rosyjski bursztyn?
Bursztyn dla Polaków, Litwinów i Rosjan