plzh-CNenetdelvltnorues
Jeszcze tylko do 10. kwietnia można nadsyłać zdjęcia prac na III Międzynarodowego Biennale Wyrobów Artystycznych z Bursztynu Ałatyr 2009. Rolę kuratora pełni w Polsce Muzeum Bursztynu.

W tym roku Muzeum Bursztynu w Kaliningradzie organizuje III Międzynarodowe Biennale Wyrobów Artystycznych z Bursztynu Ałatyr 2009, którego kuratorem w Polsce jest Muzeum Bursztynu w Gdańsku. Jego nazwa pochodzi od słowa Ałatyr, które oznacza ojca wszystkich kamieni. Jest to rdzennie rosyjska nazwa bursztynu, który w ludowych wierzeniach dysponował magiczną siłą i zdolnością uzdrawiania.

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie i rozwój instytucji kulturalnych zajmujących się tematem bursztynu, wzmocnienie kontaktów między stowarzyszeniami, muzeami i innymi kulturalnymi instytucjami oraz międzynarodowymi organizacjami. Wystawa-konkurs ma na celu podniesienie kwalifikacji młodych specjalistów studiujących na uczelniach wyższych, zrozumienie ojczystych i zagranicznych tradycji w jubilerstwie i rzeźbie oraz zapoznanie się z nowatorskimi wyrobami słynnych europejskich mistrzów.

Konkurs jest adresowany zarówno do profesjonalistów, jak i amatorów. Bursztyn ma być materiałem podstawowym i może być on łączony z kamieniami, metalem, kością, drewnem i innymi materiałami. Obok bursztynu naturalnego organizator dopuszcza zastosowanie także bursztynu prasowanego. Uczestnik może zgłaszać prace w każdej z trzech kategorii: Mistrzostwo, Powstanie artystycznego wzoru oraz Nowatorstwo. Za ich ubezpieczenie, transport oraz przygotowanie dokumentacji dotyczących wwiezienia oraz wywiezienia obiektów odpowiedzialne jest Muzeum Bursztynu. Liczba uczestników z każdego kraju nie może przekraczać 12 osób – wstępnej selekcji prac dokonuje Muzeum Bursztynu. Zdjęcia prac na CD należy przesłać do kuratora do 10 kwietnia. Posiedzenie jury, w którym będzie zasiadał przedstawiciel każdego z biorących udział krajów, odbędzie się 29 czerwca, dzień później zostanie otarta wystawa.


Zdjęcie: okładka  katalogu wystawy  z  2007 roku