plzh-CNenetdelvltnorues
Zakończyło się trzecie międzynarodowe biennale wyrobów artystycznych z bursztynu „Ałatyr 2009”, w którym wzięło udział 61 uczestników, którzy zgłosili 180 prac.

Kaliningradzkie Muzeum Bursztynu
w trzeci raz zorganizowało międzynarodowy konkurs na najlepszy wyrób z bursztynu „Ałatyr 2009”. Konkurs odbywa się co dwa lata, a jego nazwa jest odwołaniem do starorosyjskiej nazwy bursztynu. W tym roku do rywalizacji stanęli artyści i jubilerzy z 8 krajów: Rosji, Polski, Litwy, Łotwy, Niemiec, Austrii, Japonii i Włoch. Ich prace były oceniane przez międzynarodowe jury, w skład którego wchodzą historycy sztuki, artyści malarze i specjaliści od bursztynu z 5 krajów, w tym z Polski. 180 prac zgłoszonych przez 61 uczestników oceniało jury w składzie: Galina Kowalewa, Rosja (przewodnicząca); Ulf Erichson, Niemcy; Juris Gagainis, Łotwa; Kazimieras Mizgiris, Litwa; Andrzej Szadkowski, Polska; Zoja Kostiaszowa, Kaliningrad / Rosja. Jury jednogłośnie zdecydowało nie przyznawać Grand Prix żadnemu z uczestników biennale i przyznało następujące nagrody:

Kategoria: „Mistrzostwo”


W tej kategorii nie przyznano tytułu laureatom, lecz wyróżniono dyplomami prace, które uzyskały najwyższą liczbę głosów.

- Rzeźba „Cena sukcesu”. 2009 rok. Autor: Natalia Ałmazowa, Kaliningrad, Rosja
- Wisiorek „Via Claudia Augusta”. 2009 rok. Autor pomysłu: Konrad Leimer, Włochy. Autor: Olga Szorochowa, Kaliningrad / Rosja
- Wazon „Dwoje”. 2009 rok. Autor: Witali Papst, Niemcy

Kategoria: „Nowatorstwo”

1 miejsce

Broszka „Оdlewy I”. 2009 rok
Broszka „Оdlewy II”. 2009 rok
Аutorzy: Szarune Wajtkute, Dajnius Narkus, Litwa

2 miejsce

Оbiekt „Аtrakcja 2009”. 2009 rok
Аutor: Feliks Kuzniecow, Rosja

3 miejsce

Оbiekt broszka „Schloss Hotel” z serii „Historia z kontynuacją...” 2009 rok
Оbiekt pierścionek „Palmnicken” z serii „Historia z kontynuacją...” 2008 rok
Аutor: Оlga Szorochowa, Кaliningrad / Rosja

3 miejsce

„Elektron” (zawieszka i pierścionek). 2009 rok
Аutor: Federica Pallawier, Włochy

Kategoria: „Stworzenie wizerunku artystycznego”


1 miejsce

Tryptyk „Koniec wiadomości”. 2009 rok
Autor: Paulina Binek, Polska

2 miejsce

Spinka „Husar”. 2009 rok
Spinka „Treść i forma”. 2009 rok
Zakładka „Wyobraźnia”. 2009 rok
Autor: Аndrzej Adamski, Polska

3 miejsce
Bransoletka „Przywiązanie”. 2009 rok
Autor: Аndrzej Adamski, Polska

3 miejsce

Dekoracyjne panneau „Stado”. 2009 rok
Autor: Lubow Sieriebriakowa, Kaliningrad / Rosja

Dyplom

Pierścionki z serii „Troniki”. 2009 rok
Autor: Olga Oblezina, Rosja

Specjalnymi dyplomami jury wyróżniło:

Bransoletka „Inkluzja”. 2009 rok
Bransoletka „Mankiet”
Autor: Bogumiła Adamska, Polska

Kolia. 2009 rok
Autor: Dalia Warnajte, Litwa


Zdjęcie pracy Pauliny Binek. Tekst i zdjęcia: Muzeum Bursztynu w Kaliningradzie