plzh-CNenetdelvltnorues

Muzeum Bursztynu w Kaliningradzie jest organizatorem międzynarodowej konferencji naukowej „Handlowe szlaki bursztynowe”, która rozpocznie się 30 czerwca br.

Prelegenci z Polski, Rosji, Ukrainy i Litwy opowiedzą o początkach handlu bursztynem, poprzez rozprzestrzenienie gdańskich dzieł bursztynowych w XVI-XVIII w. aż po współczesne szlaki bursztynowe. Prelekcje będą wygłaszane w językach rosyjskim i angielskim.
Organizatorem konferencji jest Ministerstwo Kultury Obwodu Kaliningradzkiego oraz Państwowy Instytut Kultury „Muzeum Bursztynu w Kaliningradzie“.

Program:

08.45 – 09.00 - Rejestracja uczestników konferencji
09.00 – 09.20 - Powitanie uczestników przez dyrektor kaliningradzkiego Muzeum Bursztynu T.J. Suworową

Sesja I

(prowadzenie – dr W.I. Kulakow)
09.20 – 09.40 - A. Bljuene (Litwa): Handel wymienny i wykorzystanie bursztynu w okresie epoki żelaza oraz w epoce Wielkiej wędrówki ludów na terytorium Litwy
09.40 – 10.00 - E. Choińska–Bochdan (Polska): Szlaki bursztynowe od neolitu do wczesnego Średniowiecza: próba rekonstrukcji
10.00 – 10.20 - О.W. Zelencowa, I.N. Kuzina, S.I. Milowanow (Rosja): Drogi rozprzestrzenienia bursztynu w starożytnej Rusi
10.20 – 10.40 - E.A. Tiurin (Rosja): Konni wojownicy na szlaku bursztynowym w I-III wieku n.e.
10.40 – 11.10 - Przerwa kawowa

Sesja II

(prowadzenie – dr W.I. Kulakow)
11.10 – 11.30 - W.I. Kulakow (Rosja): Szlaki  bursztynowe a migracja plemion w II-V w.n.e. na południowych wybrzeżach Bałtyku
11.30 – 11.50 - W.M. Macuj, E. P. Belichenko (Ukraina): Wydobycie, obróbka i handel bursztynem od późnego neolitu do średniowiecza na terytorium współczesnej Ukrainy
11.50 – 12.10 - G. Gierłowska, W. Gierłowski (Polska): Rozprzestrzenienie wyrobów z bursztynu w XVI-XVIII w.
12.10 – 12.30 - Z.W. Kostiaszowa (Rosja): Handel bursztynem i wyrobami bursztynowymi na terenie państwowej kopalni w Królewcu i kombinatu bursztynowego w Kaliningradzie
12.30 – 13.00 - Dyskusja
13.00 – 14.00 - Obiad

Sesja III

(prowadzący – Z.W. Kostiaszowa)
14.00 – 14.20 - А. Pielińska (Polska): Współczesny szlak turystyczny „Bursztyn w zbiorach polskich muzeów”
14.20 – 14.40 - E. Rachoń (Polska): Rozprzestrzenienie w świecie współczesnych polskich wyrobów z bursztynu
14.40 – 15.00 - B. Gronuś-Dutko (Polska): Europejskie szlaki bursztynowe – bursztyn w przyrodzie i kulturze Europy; turystyczne szlaki bursztynowe XXI wieku (prezentacja projektu stowarzyszenia „Bursztynowa Planeta JANTAR”)
15.00-15.30 - Dyskusja