plzh-CNenetdelvltnorues
W dniach 17-20 października w Kijowie odbędzie się pierwsza międzynarodowa konferencja poświęcona tematyce bursztynu.

Jej uczestnicy będą obradować w sesjach plenarnych i w grupach specjalistycznych. Pod obrady plenarne poddano 6 referatów tematycznie poświęconych badaniom złóż i nagromadzeń bursztynu na terenie Ukrainy i Białorusi.
Ponadto prof. Barbara Kosmowska-Ceranowicz przedstawi historię badań bursztynu, a Wiesław Gierłowski międzynarodowy rynek wyrobów bursztynowych u progu XXI wieku.
W grupach wyspecjalizowanych tematycznie rozważane będą:
1. aktualne problemy badawcze geologii bursztynu w perspektywie poszukiwań złóż na terytorium Ukrainy.
2. historia wykorzystania i badań bursztynu na Ukrainie i na świecie, rozwój przetwórstwa, archeologia, problemy muzealnictwa. Regulacje prawne w dziedzinie wydobycia i przetwórstwa bursztynu.
3. właściwości bursztynu, próby klasyfikacji, wykorzystanie bursztynu w produkcji wyrobów, rolnictwie i medycynie. Badania laboratoryjne bursztynu.
Wyniki prac konferencji publikowane będą w całości po ukraińsku, angielsku i rosyjsku. Oprócz wymienionych na wstępie, zostaną wygłoszone następujące referaty polskich autorów:
- Geologiczne znaczenie nagromadzeń bursztynu w południowo-wschodniej Polsce – J. Kasinski, E. Tołkanowicz; Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa;
- Eoceńskie bursztynonośne złoża na Półwyspie Helskim; nowe informacje nt. złóż bursztynu w Delcie Wisły – R. Kramarska; Oddział Geologii Morza PIG w Gdańsku
- Muzeum Bursztynu – nowy oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska: otwarcie i ekspozycja – J. Grążawska, L. Skulbaszewska, R. Adamowicz; Muzeum Historyczne Miasta Gdańska.