plzh-CNenetdelvltnorues
10 stycznia br. w Muzeum Bursztynu w Gdańsku miało miejsce uroczyste podpisanie listu intencyjnego w sprawie uruchomienia inicjatywy klastra „Gdańska Delta Bursztynu”.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, którzy zainicjowali powstanie klastra i od kilkunastu miesięcy pilotują jego działania w zespołach roboczych. Założyciel i prezes IBnGR Jan Szomburg podkreślał symboliczne znaczenie podpisania listu intencyjnego jako aktu integracji i otwarcia się na dialog i współpracę, oraz jego ekonomiczny wymiar – współdziałanie w ramach klastra Gdańska Delta Bursztynu ma na celu zwiększenie konkurencyjności pomorskich firm bursztynniczych.
Przemawiający po nim Wiesław Byczkowski, członek zarządu województwa pomorskiego, wyraził nadzieję, że współpraca władz publicznych z przedsiębiorcami będzie owocna i zachęcał do jej pogłębiania. Ponieważ – jak zaznaczył – istnienie klastra ma sens tylko wtedy, jeśli będzie on odpowiadał rzeczywistym potrzebom odbiorców.
Inicjatywę klastra poparł także prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, który podziękował wszystkim za wspólny wysiłek przy jego tworzeniu oraz życzył jeszcze bardziej intensywnego i produktywnego roku 2008. Prezydent jako pierwszy podpisał list intencyjny bursztynowym piórem Amber Rex, które jest jednym z eksponatów w Muzeum Bursztynu i zostało udostępnione sygnatariuszom.

„Dostrzegając znaczenie branży jubilerskiej w województwie pomorskim i jej rolę w promocji regionu i Gdańska jako Światowej Stolicy Bursztynu oraz mając na uwadze potrzebę podnoszenia konkurencyjności branży, Strony oświadczają, iż podpisaniem niniejszego listu intencyjnego uruchamiają inicjatywę, która ma doprowadzić do rozwoju klastra bursztynniczego „Gdańska Delta Bursztynu” poprzez stymulowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, stowarzyszeniami branżowymi, administracją, placówkami edukacyjnymi i badawczo-rozwojowymi oraz innymi zainteresowanymi podmiotami.” (treść preambuły listu intencyjnego).

W sumie dokument ten podpisały 43 osoby, w tym przedstawiciele najważniejszych organizacji skupiających bursztynników: Światowej Rada Bursztynu, Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników, Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu, Pomorskiej Izby Rzemieślniczej oraz Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni. W gronie sygnatariuszy znaleźli się ponadto m.in. Gdańskie Centrum Bursztynu, Politechnika Gdańska, Pracownia Projektowania Biżuterii ASP w Gdańsku, Muzeum Inkluzji w Bursztynie UG, Muzeum Bursztynu, Fundacja Budowy Bursztynowego Ołtarza, Gdańska Organizacja Turystyczna, Międzynarodowe Targi Gdańskie oraz liczne firmy bursztynnicze. Swój podpis złożyła także Lidia Popiel, nominowana w październiku 2007 na Ambasadora Bursztynu. Inicjatywę poparł również Bursztynowy Portal amber.com.pl.

Na zdjęciach: Prezydent Paweł Adamowicz podpisuje list intencyjny w obecności Jana Szomburga (z lewej) i Wiesława Byczkowskiego. Poniżej: Anna Sado, redaktor bursztynowego portalu amber.com.pl, podpisująca list intencyjny (z prawej: Mariusz Drapikowski). Fot. Michał Kosior