Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy kopalnią odkrywkową Stellarium wydobywającą bursztyn bałtycki w województwie lubelskim a Międzynarodowym Stowarzyszeniem Bursztynników ws. informowania o miejscu wydobycia surowca bursztynowego otwiera nowe perspektywy handlu wyrobami bursztynowymi.


Od momentu zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę coraz częściej padają pytania o pochodzenie surowca bursztynowego, z którego polscy producenci wytwarzają biżuterię i inne wyroby. Klienci chcą mieć pewność, że nie pochodzi on z kopalni w Obwodzie Kaliningradzkim – mówi Ewa Rachoń, wiceprezeska Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników i pomysłodawczyni programu Amber Origin Certificate.


Intencją programu certyfikacji bursztynu bałtyckiego – od wydobycia surowca poprzez projektowanie i wytworzenie biżuterii lub przedmiotu dekoracyjnego aż do użytkownika finalnego – jest zapewnienie transparentności pozyskania bursztynu z legalnych źródeł z dbałością o środowisko naturalne i procesy rekultywacyjne przyrody w rejonach poszukiwań, rozpoznania i wydobycia bursztynu ze złóż znajdujących się na terenie Polski.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników, które dysponuje profesjonalnym Laboratorium Bursztynu i współpracuje z autorytetami w dziedzinie badania i certyfikacji bursztynu, dla celów realizacji tego programu zobowiązało się zapewnić współpracę z ekspertami z zakresu geologii oraz gemmologii. Planowane jest przeprowadzanie w Laboratorium Bursztynu podwójnego badania bursztynu – najpierw zakupionego surowca, a następnie przedmiotu z niego wykonanego, by mieć pewność co do jego pochodzenia. Wyniki tych badań zostaną zapisane w specjalnym certyfikacie – Amber Origin Certificate.

Jak sama nazwa wskazuje, certyfikat ten (oznaczony dodatkowo zielonym paskiem) może być wystawiony wyłącznie na przedmioty wykonane z naturalnego, niemodyfikowanego bursztynu bałtyckiego zakupionego w sposób transparentny w kopalni objętej niniejszym programem.


W programie może Uczestniczyć każdy wytwórca bursztynniczy, który w momencie zakupu surowca u przedsiębiorcy objętego programem podda ten surowiec badaniu laboratoryjnemu, a następnie, przekazując zdjęcia z procesu powstawania badanego przedmiotu, podda go ponownemu badaniu w Laboratorium Bursztynu MSB po zakończeniu pracy – zachęca Ewa Rachoń.


Pierwszą kopalnią, która przystąpiła do programu, jest Stellarium. To pierwsza firma, która rozpoczęła eksploatację lubelskich złóż bursztynu na skalę przemysłową. Badania złoża zostały rozpoczęte w 2015 r., trzy lata później firma uzyskała koncesję na eksploatację złoża. W 2019 r. firma wydobyła 0,07 t bursztynu. Rok później było to już ponad 12 t, zaś w ubiegłym roku ponad 17 t.

Program Amber Origin Certificate jest otwarty dla wszystkich firm, które zajmują się wydobyciem surowca bursztynowego w Polsce. W przyszłości Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników nie wyklucza objęcia nim także innych krajów, w których surowiec ten jest wydobywany, dzięki współpracy z tamtejszymi ekspertami.