Gdzie w Polsce wydobywa się bursztyn? Nie, nie na Mierzei Wiślanej! Od lipca tego roku na Lubelszczyźnie działa kopalnia bursztynu, która zaopatruje w surowiec nie tylko branżę bursztynniczą, ale także kosmetyczną i spożywczą.

„Bursztyn z naszego złoża występuje w szerokiej gamie kolorystycznej. Jego wiek szacowany jest na ok. 40 mln lat” – podkreślił Jacek Gendek, prezes zarządu spółki Stellarium, która w maju br. uruchomiła przemysłowe wydobycie surowca bursztynowego w kopalni w podlubelskiej Niedźwiadzie na podstawie koncesji uzyskanej w lipcu 2018 r. „Od momentu uruchomienia sprzedaży w lipcu br. zainteresowanie wydobywanym surowcem przerasta nasze oczekiwania. Naszymi klientami są przede wszystkim wykorzystujący większe bryłki producenci biżuterii i przedmiotów użytkowych. Z kolei odbiorcami drobnego bursztynu są firmy kosmetyczne oraz producenci alkoholi” – powiedział.

Czytaj także: Bilans zasobów złóż bursztynu w Polsce w 2019 r.

Przygotowania do uruchomienia kopalni na działkach w Niedźwiadzie koło Lublina rozpoczęły się w 2014 r. i polegały m.in. na wykonaniu ponad 80 otworów wiertniczych, z których pobrano próbki mające potwierdzić istnienie złoża, oraz przygotowaniu wszelkich formalności niezbędnych do uzyskania koncesji na wydobycie bursztynu. Bursztyn jest wydobywany metodą odkrywkową – polegającą na odkrywaniu kolejnych warstw, by uzyskać dostęp do warstw zawierających złoto Bałtyku znajdujących się na głębokości poniżej 15 m w osadzie glaukonitowym. „Nasza kopalnia jest przedsięwzięciem pionierskim – nie mogliśmy czerpać wzorców ani korzystać z doświadczeń istniejących kopalń tego rodzaju, ponieważ takich po prostu nie było. Opracowanie technologii wydobycia, separacji oraz oczyszczania i segregacji surowca jest autorską koncepcją zespołu inżynierów, górników i geologów pracujących dla spółki. Większość zastosowanych w procesie technologicznym rozwiązań znana była wcześniej, ale w takiej konfiguracji i w tak nowatorskich kombinacjach została po raz pierwszy użyta w naszej kopalni” – poinformował prezes Gendek. Innowacyjne rozwiązania zostały zastosowane w obszarach m.in. zabezpieczenia terenu przed napływem wód gruntowych, bieżącego odprowadzania wód z terenu wyrobiska, separacji bursztynu z glinki glaukonitowej, obiegu wody przemysłowej, oczyszczania mocno pierwotnie zanieczyszczonego bursztynu, separacji wielkościowej, wagowej i jakościowej surowego bursztynu.

Kopalnia bursztynu w Niedźwiadzie jest też całkowicie bezpieczna dla środowiska, ponieważ zastosowane rozwiązania gwarantują utrzymanie wód gruntowych na dotychczasowym poziomie. Co więcej, po zakończeniu wydobycia Spółka Stellarium jest zobowiązana do rekultywacji całego terenu, zaś na wyrobiskach pokopalnianych planowane są tereny rekreacyjne dla lokalnej społeczności. Eksploatacja złoża z obszarów, które mają być sukcesywnie poszerzane, zaplanowana jest na kilkadziesiąt lat.