Bursztyn w odcieniach rubinowych i wiśniowych, glaukonit, czyli tzw. niebieska ziemia, oraz próbki drewna wydobytego podczas eksploatacji kopalni – to dary firmy Stellarium, prowadzącej wydobycie bursztynu na Lubelszczyźnie, dla Muzeum Bursztynu w Gdańsku. Zostaną one zaprezentowane na nowej wystawie stałej w nowej siedzibie muzeum w Wielkim Młynie.

Dary pochodzą z uruchomionej w maju 2019 r. kopalni w Niedźwiadzie koło Lubartowa – jedynej w Polsce, w której wydobywa się bursztyn bałtycki. Ekspozycja wzbogaciła się właśnie o 1,5 kg bryłek bursztynowych różnej frakcji w charakterystycznych dla lubelskiego złoża odcieniach rubinowych i wiśniowych, 3 kg glaukonitu, czyli tzw. niebieskiej ziemi, w której znajdowany jest bursztyn, oraz próbki drewna wydobyte podczas eksploatacji kopalni.

Czytaj także: Kopalnia bursztynu pod Lublinem oferuje bursztyn nie tylko do produkcji biżuterii

„W takim kolorze, jak i z charakterystyczną korą zwietrzelinową bursztyny występują w dominującej większości tylko w stropowej części skał złożonośnych. Jest to związane najprawdopodobniej ze zmianami termicznymi. Świadczyć może o tym biomarker lewoglukozan, który powstaje w wyniku pirolizy związków takich jak celuloza. Rubinowa barwa jest prawdopodobnie wynikiem rekonfiguracji termicznej węglowodorów, z których zbudowany jest bursztyn” – wyjaśnił Robert Loręc, geolog z firmy Stellarium. Podczas eksploatacji złóż odkryto również pumeksy oraz żużle, które mogą sugerować aktywność wulkaniczną na w tym obszarze w eocenie (56 – 33,9 mln lat temu), co może mieć związek z pożarami lasów pokrywających ówczesne tereny Europy Środkowej.

Dary firmy Stellarium, ja również unikatowe inkluzje gekona, chwytówki modliszkowatej i pająka, jak również wyjątkowe bursztynowe szachy liczące prawie 330 lat – to tylko niektóre z nowonabytych eksponatów, które uświetnią otwarcie nowej wystawy stałej gdańskiego Muzeum Bursztynu w Wielkim Młynie.