Decyzją Kapituły Nagrody Bursztynnika Roku składającej się z jej dotychczasowych laureatów będących członkami Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników, Bursztynnikiem Roku 2023 został artysta i promotor bursztynu Giedymin Jabłoński.

3613 2Giedymin Jabłoński jest jednym z bardziej rozpoznawalnych artystów i promotorów bursztynu, również współzałożycielem Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników. Jego dokonania zarówno artystyczne z wykorzystaniem bursztynu jako ulubionego materiału zapoczątkowane już w latach 70., jak też w dziedzinie promocji bursztynu w pracy naukowej i dydaktycznej, są znaczące. Jest autorem rozpoznawalnego na świecie l ogotypu identyfikującego Stowarzyszenie oraz inicjatorem koncepcji zorganizowania w Gdańsku międzynarodowych targów bursztynu, który – rozwinięty przez zespół konsultantów, w skład którego wchodził – funkcjonują do dziś pod nazwą AMBERIF. Jest również pomysłodawcą i pierwszym kuratorem Międzynarodowego Konkursu na Projekt Biżuterii z Bursztynem Amberif Design Award oraz autorem określenia Gdańska mianem Światowej Stolicy Bursztynu.

Giedymin Jabłoński jest także pomysłodawcą i kuratorem wielu projektów artystycznych, wystaw, konkursów i warsztatów poświęconych bursztynowi, m.in. „Bursztyn w Dobrych Rękach”, „Amber & Leonardo” (z Wojciechem Kalandykiem), konkursu Amber Trip Art Jewellery Competition w Wilnie. Współpracował także Galerią Sztuki w Legnicy, organizatorem uznanego w świecie Legnickiego Festiwalu SREBRO, i był laureatem Grand Prix Międzynarodowego Konkursu Sztuki Złotniczej KRĄG w roku 2003.

Artysta jest również aktywny jako wykładowca akademicki w uczelniach artystycznych, m.in. w PWSSP/ASP Gdańsk, Vilniaus Dailes Akademija, Royal College of Art w Londynie. Obecnie od ośmiu lat pracuje w ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. W ramach tej pracy Jabłoński zawsze wprowadza bursztyn do programu zajęć zarówno teoretycznych, jak i praktycznych.

W dorobku Giedymina Jabłońskiego znajdują się liczne publikacje na temat bursztynu, m.in. w wydawnictwach promujących prezydencję Polski w UE. Główne dokonania ostatniego roku to uruchomienie projektu „Upadek Faetona” we wrocławskiej ASP we współpracy z MSB i udział w tworzeniu wydanego przez MSB albumu „Bursztyn bałtycki. Natura. Historia. Kultura”, do którego napisał rozdział „Bursztyn w sztuce współczesnej”.

Prace artysty można oglądać w licznych muzeach w Polsce i na świecie, m.in. Museum of Contemporary Art (MOCA) w Londynie, Deutsches Bernsteinmuseum w Ribnitz-Damgarten, Swiss National Museum w Zurychu, Alice and Louis Koch Collection / Palm Springs Art Museum, Muzeum Zamkowym w Malborku, Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie, Muzeum Bursztynu w Gdańsku, Muzeum Czeskiego Raju w Turnovie, Muzeach Watykańskich, Muzeum Ziemi w Warszawie, Muzeum w Gliwicach oraz Muzeum Archeologicznym w Gdańsku.  

Kapituła Nagrody Bursztynnika Roku doceniła jego ogromne i wieloletnie zaangażowanie w promocję bursztynu, szczególnie w dziedzinie biżuterii konceptualnej i sztuki nowoczesnej, przyznając mu zaszczytny tytuł Bursztynnika Roku 2023.


Dotychczasowi laureaci nagrody Bursztynnika Roku: 

2022: Sebastian Tajl
2021: Olena Belichenko
2020: Marcin Wesołowski
2019: Michał Kosior 
2018: Ryszard Szadziewski 
2017: Jacek Szwedo 
2016: Zoja Kostiaszowa 
2015: Ewa Wagner-Wysiecka
2014: Ryszard Uliński 
2013: Gabriela Gierłowska
2012: Tomasz Mikołajczyk i Mariusz Gliwiński
2011: Lucjan Myrta
2010: Anna Sado
2009: Sławomir Fijałkowski
2008: Regina Kramarska
2007: Elżbieta Sontag
2006: Andrzej Wiszniewski
2005: Marek Gutowski
2004: Wojciech Kalandyk
2003: Adam Pstrągowski
2002: Ewa Rachoń
2001: Kazimieras Mizgiris
2000: Jan Koteja
1999: Mariusz Drapikowski

 

Tytuł Bursztynnika Roku przyznawany jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinach:

  • twórczości artystycznej
  • badaniach naukowych
  • popularyzacji wiedzy o bursztynie
  • postępu technicznego
  • efektywności ekonomicznej
  • pracy społecznej w środowisku bursztynników
  • kolekcjonerstwa okazów przyrodniczych i zabytków bursztynowych.  

Kandydatury do tytułu zgłaszają członkowie MIędzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników.