plzh-CNenetdelvltnorues
Prezes MSB Mariusz Drapikowski uhonorował Lucjana Myrtę

Na jubileuszowym spotkaniu członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników znanemu sopockiemu bursztynnikowi Lucjanowi Myrcie został przyznany tytuł honorowego członka tej organizacji.

Przyznanie godności Honorowego Członka Lucjanowi Myrcie, jednemu z założycieli naszego Stowarzyszenia, wiceprezesowi zarządu w pierwszej kadencji, jest dla nas wszystkich oczywiste. Nikt ze współczesnych bursztynników polskich i zagranicznych na godność tę nie zasłużył bardziej.

W ciągu ponad 40 lat niezmordowanej pracy zdołał on stworzyć kolekcję dzieł bursztynowych, imponującą niespotykaną skalą i różnorodnością form, funkcji i technik wykonawczych. Dzieła Lucjana Myrty zawierają w sobie zarówno wyraźne cechy nowatorskie, jak i silne umocowanie w tradycji szczytowych osiągnięć artystycznego bursztynnictwa gdańskiego w czasach nowożytnych. Ich liczba i rozmaitość we własnej kolekcji Myrty stale rośnie, chociaż ciągle wiele obiektów trafia corocznie do muzeów i kolekcjonerów. Ciągle bowiem powstają nowe w wyniku twórczej pasji. To ta pasja przed dziesięciu laty dała początek działowi bursztynu w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska. W latach 2000-2005 zbiór 200 obiektów Lucjana Myrty stanowił całość ekspozycji muzealnej. Poświadczają to we wstępie do pięknego albumu „Myrta – bursztyn” zarówno prezydent Gdańska, jak i dyrektor MHMG, a także kierownik Muzeum Bursztynu. Kiedy rosnącej kolekcji Myrty nie udało się pomieścić w skromnych pomieszczeniach Zespołu Przedbramia w Gdańsku, trafiła ona do Zamku Malborskiego, a stamtąd do królewskich zamków na Wawelu i w Warszawie.

Dzieła Lucjana Myrty przynosiły Polsce chlubę także na wielkich wystawach zagranicznych, między innymi w Niemczech. Dzisiaj kolekcja własna tych dzieł jest większa niż kiedykolwiek w przeszłości. Zapewne to właśnie ona stanie się w przyszłości najpiękniejszym dowodem osiągnięć polskiego bursztynnictwa współczesnego w oczach następnych pokoleń. Poza imponującymi dziełami zadziwia liczba i mistrzostwo wielu uczniów Lucjana Myrty wyszkolonych przez niego od podstaw.

Wiesław Gierłowski
Gdańsk, 25 maja 2011 r.