plzh-CNenetdelvltnorues
W dniach 14 czerwca - 16 września 2007 r. na Wawelu odbędzie się wystawa bursztynowej kolekcji Lucjana Myrty. Będzie można zobaczyć m.in. prawie trzymetrowy bursztynowy skarbiec, który w Krakowie będzie miał swą premierę.

Dzieła zadziwiające wielką skalą, różnorodnością formy i funkcji, a przede wszystkim perfekcyjnym stosowaniem całej gamy skomplikowanych technik pracy, wywodzących się z tradycji niedoścignionych dotąd warsztatów gdańskich bursztynników z XVII wieku, są dziś specjalnością jednej tylko polskiej pracowni. Jest to pracownia Lucjana Myrty w Sopocie.
Kilkaset z nich wykonał autor do własnej kolekcji.
Wprawdzie tylko niewielka część tej kolekcji została zakupiona przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska do zbiorów Muzeum Bursztynu, a jednak zbiór ten stanowi istotny element stałej wystawy Muzeum Bursztynu w Zespole Przedbramia, na reprezentacyjnym ciągu Drogi Królewskiej.
Gros kolekcji (w tym ogromne szkatuły, które robiły niegdyś dyplomatyczne kariery jako dary wymieniane pomiędzy monarchami) pozostaje prywatną własnością rodziny Myrtów i jest przez nich udostępniana polskim i zagranicznym placówkom muzealnym na wystawy czasowe. Dzieła pracowni Myrty gościły już dwukrotnie w Szwecji, a przed dwoma laty także w Neuenstadt w Niemczech. Szczególnie ta ostatnia wystawa, poświęcona tylko jednemu autorowi i jednemu tematowi, jakim jest wspaniała tradycja artystycznego bursztynnictwa nowożytnego, miała bardzo szeroki rezonans u naszych zachodnich sąsiadów. Promował ją wśród niemieckiej elity intelektualnej i politycznej niezrównany nie tylko w tej dziedzinie prof. Władysław Bartoszewski. Ekspozycję tę prezentował on osobiście ministrom krajowym i federalnym, a także byłemu prezydentowi Niemiec Romanowi Herzogowi.
Obecnie prof. Bartoszewski patronuje wystawie dzieł Lucjana Myrty, która będzie miała miejsce w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym na Wawelu w dniach 14 czerwca - 16 września 2007 r. Niewątpliwie będzie to wydarzenie ważne i nośne społecznie. Takie miejsce jak Wawel, taki patron jak Władysław Bartoszewski i taka wyjątkowa kolekcja jak Myrtów, ukazująca prawdziwą urodę bursztynu, nie pozostawią widzów obojętnymi.
Clou wystawy stanowić będzie ogromny, prawie trzymetrowej wysokości bursztynowy skarbiec, skonstruowany przez mistrza Lucjana niejako wbrew naturze kruchego materiału. To wydaje się prawie niewykonalne, aby spiętrzyć tysiące delikatnych elementów reliefowych oraz figuralnych, a także wielobarwnych mozaik w jeden wielki obiekt o masie przewyższającej cały wystrój ścian Bursztynowej Komnaty i zapewnić tej konstrukcji harmonię i trwałość.
Wystawie towarzyszyć będzie katalog przedstawiający drogę życiową twórcy kolekcji z barwnymi fotografiami dzieł i okazów przyrodniczych bursztynu.