Od 2016 roku 28 czerwca świętowany jest jako Światowy Dzień Bursztynu. Ta data jest absolutnie nieprzypadkowa i jest związana z otwarciem Muzeum Bursztynu w Gdańsku, które świętowało ten jubileusz wernisażem spektakularnej wystawy „Kabinety”.

Światowy Dzień Bursztynu został ustanowiony w 2016 roku przez Światową Radę Bursztynu – organ o charakterze doradczo-opiniodawczym w zakresie kreowania spójnej koncepcji promocji bursztynu, w skład którego wchodzili eksperci m.in. z Polski, Litwy, Ukrainy, Rosji, USA oraz Libanu. Ta data została wybrana nieprzypadkowo: 28 czerwca 2006 r. zostało otwarte Muzeum Bursztynu w Gdańsku – miejsce symbolicznie podkreślające kontynuację najlepszych bursztynniczych tradycji regionu, do którego w spektakularny sposób nawiązują współcześni artyści, rzemieślnicy i projektanci. Podobnie jak przed wiekami w Gdańsku i okolicach również dziś odnotowujemy największą koncentrację firm, instytucji oraz organizacji zajmujących się obrotem i promocją bursztynu. Silne związki miasta z bursztynem najdobitniej symbolizuje nazwa, którą się Gdańsk chlubi – Światowa Stolica Bursztynu.

Ustanawiając 28 czerwca Światowym Dniem Bursztynu, Światowa Rada Bursztynu ogłosiła ten dzień także świętem par małżeńskich z 44-letnim stażem, nadając mu nazwę Bursztynowych Godów. Dlaczego akurat 44? Ta liczba ma związek z wiekiem bursztynu bałtyckiego, który powstał ponad 40 milionów lat temu jako skamieniała żywica drzew iglastych.

Z okazji bursztynowego święta dziś – w obchodzącym swoje 18. urodziny Muzeum Bursztynu w Gdańsku – została otwarta spektakularna wystawa czasowa „Kabinety”, która ma podkreślić znaczenie gdańskiej kolekcji bursztynowych dzieł sztuki i Gdańska jako Światowej Stolicy Bursztynu. Głównym powodem zorganizowania tej wystawy i jej najważniejszym obiektem jest świętujący właśnie dziś 300-lecie powstania bursztynowy kabinet autorstwa gdańskiego mistrza bursztynnictwa Johanna Zernebacha. Jak to możliwe, że znamy tak dokładną datę? Zadbał o to sam mistrz, skrywając dyskretnie we wnętrzu zwieńczenia kabinetu własnoręczny podpis: „Danzig / D.28 Julius Ao 1724 / Johan George Zernebach”.


Wszystkim bursztynnikom i miłośnikom bursztynu składamy najserdeczniejsze bursztynowe – pełne ciepła i słońca – życzenia
Bursztynowy Portal amber.com.pl