Bursztyn bałtycki stał się symbolem Gdańska i myślę, że dzięki waszej działalności możemy mówić otwarcie, że Gdańsk jest Światową Stolicą Bursztynu – powiedział senator Sławomir Rybicki, przekazując Nagrodę Specjalną Marszałka Senatu dla MSB w 27. edycji Nagrody Bursztynowego Mieczyka. 


Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników powstało dzięki sile i pracy społecznej członków w 1996 roku. To inicjatywa fascynatów bursztynu, którzy byli – jeśli mogę tak powiedzieć – zakręceni na punkcie bursztynu i mieli świadomość tego, że środowisko potrzebuje organizacji, która wspierałaby bursztynników. Od 2002 roku MSB jest organizacją międzynarodową, która zrzesza ludzi różnych profesji – wszyscy połączeni są bursztynem. Czyli, parafrazując slogan sportowy, łączy nas bursztyn – powiedziała dr hab. inż. Ewa Wagner-Wysiecka, profesor uczelni, wiceprezeska MSB, zapewniając, że MSB w swoich działaniach nadal będzie promować bursztyn, najpiękniejsze miasto świata, czyli Gdańsk, oraz Polskę.


MSB czyni to już od 25 lat. Wszelkie podejmowane wysiłki mają na celu zapewnienie bursztynowi bałtyckiemu wysokiej rangi w Polsce i na rynku światowym poprzez m.in. budowanie stałej współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, stworzenie systemu identyfikacji bursztynu bałtyckiego, inspirowanie i prowadzenie działalności wydawniczej oraz podejmowanie wszelkich działań dla zapewnienia trwałego rozwoju polskiego bursztynnictwa.


W tym roku obchodzimy 25-lecie działania Stowarzyszenia. Ta nagroda to ogromna satysfakcja i dowód na to, że potencjał i pasja członków zostały przekute na działania angażujące do współpracy grono miłośników, fanów i odkrywców magii bursztynu z całego świata. To podziękowanie dla nich za każdy dzień pracy na rzecz budowania siły Gdańska i Pomorza jako źródła wszechstronnej wiedzy o bursztynie bałtyckim – podsumowała Aleksandra Harasiuk, dyrektorka biura MSB. 


Nagroda Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego dedykowana jest pomorskim organizacjom pozarządowym, które są inspiracją dla innych oraz stawiają na innowacyjne działania i niesztampowe rozwiązania. Kapituła przygląda się wiarygodności i oryginalności inicjatyw podejmowanych przez organizację, czy ma ona świeże podejście do sprawy, które odpowiada jej charakterowi. Ważna jest też trwałość, powtarzalność działań oraz współpraca z innymi partnerami, w szczególności z instytucjami sektora publicznego. Nagroda dotyczy całokształtu działalności organizacji na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego, działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży w zakresie ekologii oraz za integrowanie i włączanie wolontariuszy oraz społeczności lokalnej.