plzh-CNenetdelvltnorues
Krakowska okładka Bursztynowego Paszportu

”Po Gdańsku również w Krakowie jakość wyrobów bursztynowych będzie potwierdzona specjalnym dokumentem” – powiedziała zastępca prezydenta Krakowa Elżbieta Lęcznarowicz podczas uroczystego podpisania Deklaracji Dobrych Praktyk Bursztynniczych.

Podpisało ją 33 kupców krakowskich, którzy zobowiązali się tym samym do przestrzegania zasad uczciwości i rzetelności w handlu bursztynem bałtyckim. W deklaracji czytamy: „(...) Naszą powinnością jest chronić wizerunek bursztynu oraz kreować jego markę w Polsce i poza jej granicami. Odpowiadając na apel prezydentów Gdańska i Krakowa, uroczyście oświadczamy, że do naszych sklepów i galerii trafiają jedynie wyroby z bursztynu bałtyckiego, nie wprowadzamy do obrotu jego falsyfikatów i imitacji. (...)

O roli bursztynu w historii i jego ogromnym wkładzie w budowanie wizerunku Gdańska na świecie przypomniał wiceprezydent Gdańska Maciej Lisicki. „Mamy ambicję być Światową Stolicą Bursztynu i podejmujemy wiele działań, by promować bursztyn bałtycki na świecie i dawać gwarancję, że jest on prawdziwy” – zadeklarował Lisicki. Jak powiedział, obecnie w rejonie gdańskim z bursztynu żyje ok. 20 tys. osób zajmujących się wydobyciem, obróbką, produkcją oraz promocją. Kraków jest partnerem w promocji bursztynu i pierwszym miastem, które poparło tę gdańską inicjatywę.

Prezes Fundacji Gdańskiej Cezary Windorbski wyraził nadzieję, że projekt – początkowo planowany jako pomorski – z obecnie ogólnokrajowego przekształci się już niedługo w europejski. Przypomniał także, że z inicjatywy miasta Gdańska i środowiska bursztynniczego pisana jest obecnie norma na bursztyn bałtycki, która jego zdaniem da gwarancję rzetelnego obrotu bursztynem.

Deklaracja Dobrych Praktyk Bursztynniczych jest częścią projektu „Paszport Bursztynowy”. Towarzyszy mu wydawnictwo przypominające prawdziwy paszport, zawierające m.in. porady konsumenckie dotyczące bursztynu i wyrobów jubilerskich, informacje o punktach honorujących sprzedaż zgodnie z zasadami uczciwości kupieckiej oraz certyfikaty zakupu potwierdzające autentyczność wyrobu bursztynowego. Paszporty są rozdawane kupującym i mają poszerzać ich wiedzę na temat bursztynu, chroniąc ich tym samym przed nieuczciwymi praktykami handlowymi.

Deklaracja „daje gwarancję mieszkańcom Krakowa i turystom, że zakupiony tutaj bursztyn jest towarem oryginalnym i błyszczy światłem naturalnym” – zapewniła Lęcznarowicz. Taki jest też cel tej inicjatywy realizowanej przez Fundację Gdańską: ma ona zachęcać do stosowania dobrych praktyk w obrocie wyrobami jubilerskimi z bursztynem, które gwarantują zakup potwierdzony certyfikatem autentyczności.

W następnej kolejności Deklarację Dobrych Praktyk Bursztynniczych mają podpisać kupcy we Wrocławiu i Kaliszu. Fundacja szacuje, że w programie będzie wtedy uczestniczyć w sumie ponad 130 najważniejszych sklepów i galerii. 

Polecamy:
Paszport bursztynowy w Gdańsku, Kaliszu, Krakowie i Wrocławiu