plzh-CNenetdelvltnorues
27 listopada w Gdańsku odbędzie się kwartalne zebranie członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników.

Zarząd Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników serdecznie zaprasza na kwartalne zebranie członków MSB, które odbędzie się dnia 27 listopada 2007r., o godz. 17.30, w sali seminaryjnej B7 na terenie Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A., ul. Beniowskiego 5, Gdańsk.
Porządek obrad:
1. Osady bursztynonośne delty gdańskiej – wykład dr Reginy Kramarskiej
2. Relacja z wizyty w kopalni bursztynu, oraz seminarium na Ukrainie – Wiesław Gierłowski
3. Relacja z przebiegu oddania gruntów gminnych pod dzierżawę w celu rozpoznania złóż bursztynu – Robert Pytlos, koordynator Prezydenta Miasta Gdańska d.s. bursztynu
4. Sprawy bieżące