plzh-CNenetdelvltnorues
5 listopada 2008 odbyło się kwartalne zebranie członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników.

Gościem specjalnym zebrania był Robert Pytlos, koordynator ds. bursztynu przy Prezydencie Gdańska, który przedstawił sprawozdanie z realizacji zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie udostępnienia gruntów gminnych na cele związane z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem złóż bursztynu. Aktualnie firmy, które w pierwszym przetargu wydzierżawiły miejskie tereny, zakończyły poszukiwanie oraz rekultywację terenów i przygotowują dokumentację dotyczącą złóż. Koordynator zapowiedział, że dwie z trzech firm będą ubiegać się o dzierżawę przebadanych przez siebie gruntów w celu wydobycia bursztynu. Jedna z nich chce promować wydobycie bursztynu jako produkt turystyczny. Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna zapowiedziała pomoc w rozreklamowaniu wydobycia dla turystów, które już w tym roku cieszyło się wyjątkowym zainteresowaniem.

Z dzierżawy działek do budżetu miasta wpłynęło w ciągu roku 360 tys. zł (budżet miasta na działania związane z bursztynem to 500 tys. zł), co według koordynatora wzbudza zainteresowanie innych gmin nadmorskich, które również chciałyby uruchomić poszukiwania na swoich terenach. Rozporządzenie Prezydenta Gdańska jest przekazywane zainteresowanym gminom do nieodpłatnego wykorzystania.
Robert Pytlos stwierdził także, że uruchomienie wydobycia oprócz dostarczenia brakującego surowca stało się także bardzo skuteczną promocją Gdańska, który dzięki temu pojawił się kilkadziesiąt razy w różnych mediach w kraju i zagranicą. Poinformował on także o zakupieniu przez Kancelarię Prezydenta Gdańska 300 sztuk albumu "Top Amber", który wydało MSB oraz o rozpoczęciu prac nad normą dotyczącą surowca bursztynowego w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

W dalszej części spotkania dyskutowano o dorocznym Balu Bursztynników. Proponowane terminy balu to 9 lub 16 stycznia. Uczestnicy stwierdzili, że należy jak najwcześniej zebrać deklaracje od chętnych. O możliwości wspólnego wyjazdu do Rzymu na poświęcenie Tryptyku Niebiańska Jerozolima poinformował jego współautor Mariusz Drapikowski. Prawdopodobny termin poświęcenia dzieła to koniec stycznia, w marcu zostanie ono zainstalowane w Jerozolimie. Zebranym został przedstawiony został nowy kierownik biura MSB Michał Kosior, dyskutowano o propozycji wystąpienia na wspólnym stoisku na targach w Vicenzy, o trudniejszej sytuacji ekonomicznej na rynku biżuterii oraz o konkursie na bursztynowe prezenty dyplomatyczne, który ogłosił Urząd Miasta Gdańska (więcej informacji na powyższe tematy można uzyskać w biurze MSB).

Informacja MSB