plzh-CNenetdelvltnorues
W obecności licznie zgromadzonych w Muzeum Bursztynu gości Paweł Adamowicz nagrodził Zbigniewa Strzelczyka Medalem Prezydenta Gdańska i wyróżnił najbardziej aktywnych członków Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu.

Podczas odbywającego się wczoraj w Gdańsku uroczystego spotkania z okazji 10-lecia KIGB Paweł Adamowicz uhonorował Medalem Prezydenta Gdańska Zbigniewa Strzelczyka, prezesa Izby od początku jej istnienia. Docenił w ten sposób jego zaangażowanie w sprawy regionu i miasta, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz rozwoju branży bursztynniczej i promocji Gdańska jako Światowej Stolicy Bursztynu. Laureat medalu współpracował przy tworzeniu koncepcji Muzeum Bursztynu w Gdańsku i jest przewodniczącym jego Rady, reprezentuje Izbę i interesy bursztynników w Gdańskiej Organizacji Turystycznej oraz w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, a obecnie jako członek zwyczajny Polskiego Komitetu Normalizacji pracuje nad koncepcją Centrum Certyfikacji Bursztynu w Gdańsku. Jubileusz Izby zbiega się z 35-leciem pracy zawodowej Zbigniewa Strzelczyka, który jako mistrz w zawodach złotnictwo i bursztyniarstwo oraz rzemiosła artystycznego prowadzi w Gdańsku firmę Pracownia i Galeria STYL.

Dobry znak na przyszłość

Rewers medalu Prezydenta Gdańska, który otrzymał Zbigniew Strzelczyk, prezes KIG Bursztynu zdobi napis: UBI CONCORDIA, IBI VICTORIA ( „Gdzie zgoda, tam zwycięstwo”). Potraktujmy to jako credo i dobry omen dla całej branży bursztynniczej, przed którą w najbliższych miesiącach stoją tak poważne wyzwania jak powołanie biura klastra „Gdańska Delta Bursztynu” oraz laboratorium wraz z Centrum Certyfikacji Bursztynu.

Wyróżnienia dla najbardziej aktywnych członków Izby

Prezydent Gdańska wyróżnił także najbardziej aktywnych członków KIGB. Czesław Domżalski, Wiesław Drucker, Jan Gwozdowicz, Bożena Kamińska, Lilia Olejarczyk-Kozak i Henryk Wiedrycki otrzymali od Pawła Adamowicza specjalne dyplomy wraz z podziękowaniami i wyrazami wdzięczności za zaangażowanie w działania na rzecz branży bursztynniczej oraz promocji Gdańska – Światowej Stolicy Bursztynu. Prezydent podkreślił także, że wyróżnieni członkowie Izby dają znakomity przykład innym, jak można z powodzeniem łączyć działalność na rynku wyrobów jubilerskich z pracą społeczną na rzecz rozwoju i promocji miasta. Nabiera to szczególnego znaczenia w kontekście traktowania aktywizacji społecznej mieszkańców i wytworzenia silnego poczucia identyfikacji z małą ojczyzną jako jednego ze strategicznych celów budowania marki Gdańska w latach 2008 – 2013.


Zdjęcie: Medal Prezydenta Gdańska. Awers: Na tle fakturowanej powierzchni fragment historycznej zabudowy. Wzdłuż dolnej krawędzi półkolisty napis: MEDAL PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA. Rewers: Na tle fakturowanej powierzchni herb w ozdobnym kartuszu. Wzdłuż dolnej krawędzi półkolisty napis: UBI CONCORDIA, IBI VICTORIA („Gdzie zgoda, tam zwycięstwo”). Projektant i wykonawca: Gertruda Wilczopolska. Fot. UM Gdańsk