plzh-CNenetdelvltnorues

Zgoda na prowadzenie dalszych prac nad normą na bursztyn bałtycki, jaką wyrazili członkowie Komitetu Technicznego ds. Jubilerstwa przy PKN-ie, nie jest jednoznaczna z jej akceptacją. O jej ostatecznym kształcie zadecyduje jeszcze kilka głosowań.

Wersja, jaka była głosowana przez członków Komitetu Technicznego, jest obecnie oceniana przez PKN pod kątem prawidłowości normalizacyjnych. Z ewentualnymi poprawkami zostanie skonfrontowana grupa robocza pracująca nad normą od początku, a etap ten zakończy się głosowaniem nad tymi poprawkami (jeśli nie będzie poprawek, nie będzie konieczne głosowanie). Projekt roboczy zostanie następnie wysłany do instytucji państwowych celem sprawdzenia pod kątem zgodności z przepisami państwowymi i unijnymi (docelowo ma to być norma unijna). Równocześnie będzie trwała ankietyzacja powszechna, w ramach której projekt normy będzie dostępny odpłatnie (zakup w PKN lub przez Internet) oraz nieodpłatnie w czytelniach PKN w Łodzi, Warszawie i Katowicach.

Tak więc do ostatecznego projektu normy na bursztyn bałtycki jeszcze długa droga. Jakie są szanse na uwzględnienie postulatów części środowiska bursztynniczego o wprowadzenie innych niż tylko spektroskopia w podczerwieni metod badania, innej klasyfikacji surowca niż tylko wagowa, jak również wprowadzenia do normy bursztynu modyfikowanego, innych rodzajów bursztynu i kopali. „Dyskusje o tym, jaki kształt ma mieć ta norma, jakie zagadnienia obejmować i czy te zaproponowane są wystarczające, prowadziliśmy na wcześniejszych etapach prac nad normą. Projekt normy był już wcześniej konsultowany pod kątem merytorycznym, więc zakładam, że teraz będą to tylko kosmetyczne poprawki . Każdorazowo wsłuchiwaliśmy się w opinie i uwagi, ustosunkowując się do tych merytorycznych. Część z nich jesteśmy zmuszeni odrzucić, ponieważ nie są zgodne z zakresem tej normy, ale oczywiście mogą być przedmiotem nowej, jeśli ktoś chciałby podjąć takie wyzwanie” – mówi Zbigniew Strzelczyk, prezes Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu i inicjator normy. Zastrzega, że podobnymi zasadami grupa robocza pracująca nad ostatecznym kształtem normy będzie się kierowała również na etapie ustosunkowywania się do uwag zgłoszonych w ankietach.