plzh-CNenetdelvltnorues
Norma będzie obejmować nie tylko surowiec, ale także półfabrykaty i gotowe wyroby

9 głosów za, 2 przeciw i 2 wstrzymujące się – Komitet Techniczny PKN ds. jubilerstwa przyjął wstępny projekt roboczy normy Bursztyn bałtycki – klasyfikacja i badania i kieruje go do dalszych prac normalizacyjnych.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, członkowie Komitetu Technicznego (KT) mieli w tym głosowaniu zdecydować, czy w obliczu licznych nieporozumień chcą kontynuować prace nad normą bursztynową. Większość kwalifikowana zagłosowała za. A jako że – jak przekonuje przewodniczący KT Sławomir Safarzyński – projekt zatwierdzony 2 września przez KT jest w świetle procedur PKN-u równoznaczny z akceptacją, dalsza dyskusja nad projektem nie będzie już konieczna. Co to znaczy w praktyce? „Być może Polski Komitet Normalizacyjny zarządzi jeszcze jedno głosowanie, ale biorąc pod uwagę fakt, że prace nad normą bursztynową muszą zostać zakończone do końca tego roku, raczej należy przyjąć, że właśnie w takiej wersji zostanie ona przekazana do konsultacji społecznych” – twierdzi Safarzyński.

W ramach konsultacji społecznych zostanie m.in. zorganizowane w najbliższym czasie w Gdańsku spotkanie, w czasie którego zostanie zaprezentowany i poddany pod dyskusję aktualny projekt normy. Jeśli pomyślnie przejdzie ona etap konsultacji społecznych, w Gdańsku zostanie powołane do życia laboratorium. Choć, jak deklarował jeszcze w połowie sierpnia Robert Pytlos – koordynator ds. bursztynu przy prezydencie miasta Gdańska, który współpracował przy redagowaniu normy – miała ona dotyczyć wyłącznie surowca, laboratorium to będzie certyfikować także półfabrykaty i gotowe wyroby z bursztynem bałtyckim oraz prowadzić badania nad innymi żywicami. „W normie wyraźnie zapisano, że metody badawcze są nieinwazyjne i mogą być używane do wyrobów gotowych i półfabrykatów” – twierdzi Zbigniew Strzelczyk, prezes Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu, która wraz z urzędem miejskim w Gdańsku jest inicjatorem tej normy.  

Jeśli i ten etap norma Bursztyn bałtycki – klasyfikacja i badania przejdzie pozytywnie, stanie się polską normą. Nie będzie ona jednak obligatoryjna. Po roku od momentu jej ogłoszenia PKN może podjąć starania, by przekwalifikować ją na normę europejską.

Trwające od 5 lat dyskusje nad normą na bursztyn bałtycki nie milkną. Już niedługo każdy dostanie szansę wyrażenia swojej opinii w konsultacjach społecznych. I nawet jeśli nie będzie ona obligatoryjna, warto zapoznać się z tym projektem.