szlak_bursztynowy

„W ostatnich latach XXI wieku w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego Europy powstał program tworzenia tras, które nawiązując do dawnych dróg handlowych, po jakich bursztyn z Barbaricum przedostawał się do krajów śródziemnomorskich, miałyby wyznaczać turystyczne szlaki bursztynowe przebiegające przez miejscowości z najciekawszymi ośrodkami związanymi z bursztynem”.
Prof. dr hab. Barbara Kosmowska-Ceranowicz, Muzeum Ziemi PAN

 

Zwykła z zarazem niezwykła żywica, nazwana niegdyś złotem Północy, stała się prawdziwym klejnotem XXI wieku. W jednoczącej się Europie niezwykły bursztyn jest celem i pretekstem do podjęcia podróży po starych i nowych szlakach kulturowych, których sieć zagęszcza się już od kilkunastu lat.”
Alicja Pielińska, Muzeum Ziemi PAN

 

Obecnie w Polsce i Europie istnieją liczne szlaki turystyczne nawiązujące do dawnych dróg handlowych, łączące miejscowości związane z bursztynem i jego kolekcjami, m.in. Austriacki Szlak Bursztynowy, Pomorski Szlak Bursztynowy, Nadwarciański Szlak Bursztynowy, Amber One – Bursztynowa Autostrada A1 czy Bursztynowe Szlaki Rowerowe.

Podejmowane są działania mające na celu integrację inicjatyw podejmowanych przez włodarzy miast leżących na Polskim Bursztynowym Szlaku – na I Forum Miast Szlaku Bursztynowego w maju 2009 r. został podpisany List intencyjny w sprawie podjęcia działań na rzecz upowszechnienia idei Szlaku Bursztynowego. Jego sygnatariusze za główny cel uznają "wypracowanie efektywnych form współpracy i działań wokół Szlaku Bursztynowego dla integracji potencjału miast i regionów opartego na kulturowym dziedzictwie bursztynu oraz stworzenie atrakcyjnej oferty promującej walory turystyczne i osiągnięcia w cywilizacyjnym rozwoju tych miast i regionów."

Jednym z celów Bursztynowego Portalu jest stworzenie platformy komunikacji dla tych działań oraz przyczynianie się do dalszej promocji bursztynu oraz związanego z nim dziedzictwa kulturowego, jak również zarówno polskiego, jak i europejskiego Szlaku Bursztynowego.