plzh-CNenetdelvltnorues

Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu jest inicjatorem spotkania grupy roboczej, której zadaniem będzie opracowanie merytorycznych założeń do normy w zakresie klasyfikacji surowca bursztynowego i nazewnictwa bursztynu w obrocie towarowym.

mod_kigbW 2008 roku Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu wystąpiła do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z inicjatywą napisania normy. Przesłana Karta Nowego Tematu obejmująca:
- klasyfikację surowca bursztynowego
- nazewnictwo bursztynu w zakresie obrotu towarowego
- metody badań surowca bursztynowego oraz wyrobów w celu identyfikacji sukcynitu oraz innych żywic bursztynopodobnych
uzyskała pozytywną opinię środowiska jubilerskiego w kraju a instytucje normalizacyjne w Unii Europejskiej nie zgłosiły żadnych uwag. Kolejnym etapem jest powołanie eksperckiej grupy roboczej, której zadaniem będzie opracowanie merytorycznych założeń do normy w zakresie tematycznym wyżej wymienionym. Do działu w spotkaniu i pracach grupy zostali zaproszeni m.in. przedstawiciele organizacji branżowych.

Norma ta ma pomóc w uporządkowaniu sytuacji na rynku, na którym pojawiają się namiastki bursztynu i żywice bursztynopodobne. Aby temu przeciwdziałać, ma powstać także Centrum Certyfikacji Jubilerskiej z siedzibą w Gdańsku.

Spotkanie zostało zaplanowane na 18. września br. w budynku Urzędu Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12. Obrady otworzy osobiście prezydent Paweł Adamowicz.

Polecamy:
Koniec z "wolną amerykanką" - rozmowa ze Zbigniewem Strzelczykiem