plzh-CNenetdelvltnorues

„Projekt ‘Trend Book ’ rozrasta się stopniowo – tegoroczna edycja liczy już ponad 320 stron, a studenci we współpracy z producentami wykonali niespełna 70 prototypów” – podkreślał w czasie wernisażu projektant Sławomir Fijałkowski.

„Trend Book 2012+” to przegląd najlepszych realizacji projektowych i artystycznych z całego świata  oraz kolekcje unikatowej biżuterii zaprojektowanej przez studentów gdańskiej ASP i wykonanej w trójmiejskich pracowniach bursztynniczych: Art7, S&A, NAC Amber, Ambermoda i Galeria Styl. Prezentowane na specjalnej wystawie towarzyszącej publikacji kolekcje są interpretacją wyodrębnionych przez Sławomira Fijałkowskiego sześciu makrotrendów stylistycznych: soft-tech, crystallography, less is less, old-school, n:JOY!, macabresque. Jego zdaniem, właśnie one będą najsilniej określały stylistykę biżuterii na przełomie 2012 i 2013 roku. W publikacji każdy z nich zilustrowany został starannie wybranymi przykładami produktów z zakresu mebli, sztuk użytkowych, akcesoriów i biżuterii.

Publikacja ma nie tylko prezentować trendy i stanowić źródło inspiracji, ale przede wszystkim promować współczesne i nowoczesne wzornictwo biżuterii z bursztynem. A wręcz, jak podkreśla Sławomir Fijałkowski, stać się narzędziem walki o poprawne rozumienie pojęcia „wzornictwo w biżuterii z bursztynem”. Jak pisze autor w przedmowie do drugiej edycji, niekorzystny wpływ na rozwój wzornictwa biżuterii z bursztynem miało – i nadal ma – przekonanie o unikatowości pojedynczej bryłki  bursztynu: „Lokalni producenci zahipnotyzowani jego naturalnym pięknem rzadko przejawiali odwagę kreowania innowacyjnej, odbiegającej od historycznego kanonu stylistyki, uznając często, że wystarczającą zaletą biżuterii z bursztynem jest sam bursztyn. Konserwatywnie zorientowani bursztynnicy wciąż jeszcze nostalgicznie odwołują się do walorów samego surowca, zapominając niekiedy, że to wciąż tylko surowiec”.

Publikacja Trend Book’a, wysiłki instytucji edukacyjnych kształcących przyszłych projektantów, ale przede wszystkim potrzeba dostosowania się do zmian zachodzących na rynku już dziś, nawet jeśli powoli, kształtują bardziej nowoczesny wizerunek bursztynu.

Polecamy:
Design ma przyszłość - rozmowa ze Sławomirem Fijałkowskim
Trendy stylistyczne w Trend Book 2012+