plzh-CNenetdelvltnorues

„Bursztyn jest jednym z głównych wyróżników, na jakich województwo pomorskie konsekwentnie buduje swój wizerunek” – powiedział podczas prezentacji „Bursztynowych inspiracji” na Walnym Zebraniu PROT jej honorowy prezes Mieczysław Struk, marszałek woj. pomorskiego.

Właśnie dlatego Pomorska Organizacja Turystyczna niezmiennie od kilku lat promuje województwo pomorskie właśnie w oparciu o bursztyn. Dostrzeżono ogromny ładunek turystyczny tego kamienia, dlatego też znalazł on w turystyce swoje bardzo istotne miejsce i odgrywa w niej ważną rolę. „To wysokiej jakości produkt turystyczny, posiadający potencjał dla rozwoju kompleksowej, spakietyzowanej oferty turystycznej stanowi o przewadze konkurencyjnej względem innych regionów czy krajów” – wyjaśniała zastępca dyrektora biura PROT Krystyna Hartenberger-Pater latem 2010 r., kiedy ruszała kampania „Bursztyn inspiruje Pomorskie”. Bursztyn był także bohaterem wydanych w trzech językach ulotek informacyjnych w ramach kampanii „Bursztyn – dziedzictwo kulturowe Pomorza”.

Obecnie PROT przygotował specjalne wydawnictwo zatytułowane „Bursztynowe inspiracje”, w którym prezentowane są wybrane miejsca (muzea, galerie, restauracje etc.) oraz wydarzenia (np. targi Ambermart czy Święto ulicy Mariackiej) związane z bursztynem. Nie zabraknie w niej także aspektów modowych, zdrowotnych, gastronomicznych. Celem wydawnictwa jest wprowadzenie czytelnika w tematykę bursztynu, jego historię, pochodzenie i rolę w kulturotwórcza w rejonie pomorskim, a jednocześnie zainspirowanie do zaplanowania aktywnego wypoczynku lub krótkich wycieczek po woj. pomorskim. Ma format małego przewodnika o wymiarach 22 x 12 cm, została wydana w nakładzie 10.000 egzemplarzy. Została opracowana we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Bursztynników i wydana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dystrybucja będzie się odbywać w punktach informacji turystycznej oraz na targach turystycznych.