plzh-CNenetdelvltnorues

16 grudnia 2009 r. w Muzeum-Galerii Bursztynu w Wilnie odbył się wernisaż wystawy prof. Andrzeja Bossa. Autor zaprezentował swoje dokonania na przestrzeni ostatnich 25 lat – w sumie 166 prac.

934_1Wilno to kolejny przystanek wystawy retrospektywnej, która – uzupełniana na bieżąco nowymi pracami – była prezentowana w Galerii Yes w Poznaniu, na targach Złoto Srebro Czas oraz w Teatrze Współczesnym w Warszawie, Galerii Stanko we Wrocławiu, Galerii Bielak w Krakowie, Muzeum Bursztynu w Gdańsku oraz w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.

Taka wystawa pozwala prześledzić ewolucje jego twórczości. Zaczynał od form geometrycznych, miał okres fascynacji bursztynem i krzemieniem pasiastym, znany jest jego cykl "Misy", a ostatnio w sposób żartobliwy komentuje rzeczywistość. Na wystawie prezentowane są głównie prace wykonywane na różne konkursy złotnicze. – Na publiczności duże wrażenie robiła różna stylistyka prac, ich ilość oraz odmienne spojrzenie na projektowanie – podsumowuje projektant.


Prof. Andrzej Boss pracuje w Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, gdzie jest kierownikiem Katedry Biżuterii i prowadzi Pracownię Projektowania Form Złotniczych. Jest to jego 17 wystawa indywidualna, choć dopiero pierwsza zagraniczna. W sumie wziął udział w ponad 150 wystawach krajowych i międzynarodowych, jest siedmiokrotnym laureatem konkursów złotniczych, także siedem razy był zapraszany do jury. Projektuje biżuterię, przedmioty użytkowe i małe formy rzeźbiarskie. Jego prace są w kolekcjach Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Muzeum Okręgowego w Legnicy, Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, Muzeum Bursztynu w Gdańsku, Muzeum Bursztynu Ribnitz-Damgarten (Niemcy), Galerii Sztuki Złotniczej w Legnicy i wielu kolekcjach prywatnych.

Muzeum-Galerię Bursztynu prowadzą od lat zafascynowani bursztynem Virginia i Kazimieras Mizgiris. W samym Wilnie mają trzy galerie-muzea. W każdej z nich wydzielona jest sala lub piętro na ekspozycję muzealną, gdzie prezentowane są bryły bursztynu (największa 3 kg), inkluzje (wśród nich jaszczurka), rożne gatunki bursztynów oraz kopie najstarszych wyrobów bursztynowych z tamtego rejonu. Oprócz galerii w Wilnie państwo Mizgiris prowadzą galerie i galerię-muzeum w Nidzie. Tam też znajduje się też Dom Artysty, gdzie corocznie organizowane są wystawy i warsztaty dla zaproszonych studentów i artystów. Studenci ASP z Łodzi byli tam w 1998 r. i zostali zaproszeni na 2010 r. Za swoją aktywną działalność na polu propagowania bursztynu Kazimieras Mizgiris otrzymał w 2001 r. tytuł Bursztynnika Roku od Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników.