plzh-CNenetdelvltnorues
Pokazy walk rycerskich, obróbkę bursztynu i wyścigi rydwanów – wszystko to można było podziwiać w Konopnicy, 9 sierpnia, podczas III Europejskiego Święta Bursztynu w kolorach Litwy. Nad Wartę pod średniowieczne grodzisko przybyły tłumy, by wspólnie bawić się w atmosferze z początków naszej ery.

Na szlaku bursztynowym w środku Polski spotkali się jednak najpierw naukowcy. W sobotę w Muzeum Ziemi Wieluńskiej odbyła się konferencja naukowa. O litewskim bursztynnictwie opowiadała dr Audrone Bliujene z Uniwersytetu w Kłajpedzie. O najciekawszych nadwarciańskich importach pradziejowych wykład wygłosił Bogusław Abramek, prezes Stowarzyszenia Polski Szlak Bursztynowy. Z kolei o europejskich szlakach bursztynowych mówiła Katarzyna Kwiatkowska z Muzeum Ziemi PAN. O trendach bursztynologii stosowanej dyskutowali Mariusz Gliwiński i Giedymin Jabłoński z Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników.

Niedziela stała pod znakiem bursztynowej zabawy nad brzegiem Warty w Konopnicy. O godz. 14 nastąpiło otwarcie ścieżki rowerowej Nadwarciańskim Szlakiem Bursztynowym, na której spotkali się cykliści z Sieradza, Łasku, Wielunia i Praszki. Dalej program dosłownie pękał w szwach. Świętowanie rozpoczął barwny korowód, który spod kamienia milowego pod średniowieczne grodzisko poprowadził legendarny władca Litwy Giedymin. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Konopnickiej przedstawiło kolejną część Legendy Zamczyska. Były też pokazy walk dawnych Piastów, inscenizacje i konkursy dla publiczności. Kobiety podglądały, jak przed wiekami robiło się podpłomyki, a mężczyźni rywalizowali w konkursach siłowych. Prawdziwym hitem tego dnia były wyścigi rydwanów rzymskich – zgromadzona publiczność mogła obserwować na arenie zaciętą rywalizację. Z kolei dzieciom prawdziwych emocji dostarczyło szukanie bursztynu nad brzegiem Warty. Siewcą „złota Północy” był sam marszałek województwa łódzkiego Włodzimierz Fisiak.

– Europejskie Święto Bursztynu promuje pradawny szlak bursztynowy, niegdyś handlowy, dziś turystyczny. Wykopaliska archeologiczne potwierdzają jego przebieg przez nadwarciańskie tereny województwa łódzkiego. Poprzez organizację święta staramy się ożywić legendę pradawnego szlaku, a dzięki pozyskanym pieniądzom unijnym zbudować infastrukturę i wyremontować zabytki po to, by nad Wartą zaroiło się od turystów – mówi wiceprezes Stowarzyszenia Polski Szlak Bursztynowy Janusz Antczak.


Materiał prasowy. Zdjęcia: Pokaz dawnych metod obróbki bursztynu w wykonaniu Eryka Popkiewicza (na górze). Sianie bursztynu (na dole). Fot. organizator