plzh-CNenetdelvltnorues
Typowe w swych naturalnych formach i odmianach bryły bursztynu bałtyckiego ze złoża paleogeńskiego na Sambii: forma powstała między płatami kory

VIII Międzynarodowym Targom Geologia 2010 GEO-EKO-TECH w Warszawie (7-8.05.2010) będzie towarzyszyć wystawa bursztynu „Bursztyn w Polsce – złoża i znaleziska” ze zbiorów Muzeum Ziemi PAN i Państwowego Instytutu Geologicznego oraz sesja referatowa „Bursztyn w Polsce i żywice kopalne świata”.

Na wystawie w Państwowym Instytucie Geologicznym obejrzeć będzie można okazy bursztynu (sukcynitu) z eksploatowanych paleogeńskich złóż na Sambii i na Ukrainie oraz rozpoznanych geologicznie wystąpień w rejonie Chłapowa na północy Polski i w okolicach Lubartowa na Lubelszczyźnie. Wschodnia część złoża paleogeńskiej delty gdańskiej, zalegająca na terenie Polski, ze względu na zbyt dużą głębokość nie jest na razie wydobywana. Z neogenu zapadliska podkarpackiego pokazane zostaną dwa unikalne okazy: bryła z kopalni siarki w Machowie (880 g) oraz ze zbiorów PIG fragment rdzenia z bursztynem z miejscowości Pikule. Okazy bursztynu z osadów plejstoceńskich obejmują zarówno pojedyncze znaleziska z glin, jak i sandrów. Będzie też bursztyn, który znalazł się w osadach plejstoceńskich jako zamrożone kry „niebieskiej ziemi”, które ze złóż paleogeńskich wyeksploatował lądolód i przeniósł na znaczne odległości do Możdżanowa, a nawet aż do Konina.

Najlepiej znane każdemu są morskie otoczaki bursztynu z wybrzeży Bałtyku. Bursztyn w osadach holoceńskich plaż, które w trakcie tworzenia się Bałtyku przesuwały się raz bardziej na południe albo bardziej na północ, znajdują się dziś na niewielkich głębokościach i są w Polsce głównym przedmiotem eksploatacji. Miejsca występowania złóż paleogeńskich pokazane zostaną na mapach, przekrojach przez rejon Chłapowa i na przestrzennym modelu złoża „Górka Lubartowska”. Rozprzestrzenienie złóż paleogeńskich a także redeponowane znaleziska z osadów plejstoceńskich i holoceńskich zobaczymy na przygotowanej do druku mapie w opracowaniu Lecha Łazowskiego. Fotografie dawne i współczesne przybliżą problem eksploatacji bursztynu i zmieniające się metody wydobycia. Przedstawione będą również ilości wydobycia wg zestawień Wiesława Gierłowskiego.

W stoisku poświęconemu bursztynowi można będzie zaopatrzyć się w publikacje Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników: „Bursztynisko”, „Bursztyn – poglądy, opinie” (2010!), jak i „Prace Muzeum Ziemi” oraz inne wydawnictwa Muzeum Ziemi. Folder popularno-naukowy „Bursztyn – historia naturalna, złoża, wydobycie” PIG wyda specjalnie na targi. Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników pokaże 15-minutowy film „Eksploatacja bursztynu w kopalni Palmnicken na Sambii” z lat 30. XX wieku. W Kąciku Ekspertów można będzie uzyskać różnorodne informacje dotyczące zagadnień związanych m.in. z historią badań i eksploatacji złóż bursztynu oraz stanem rozpoznania złóż bursztynu w Polsce.

Sesja referatowa: BURSZTYN W POLSCE I ŻYWICE KOPALNE ŚWIATA

1. Bursztyn w Polsce – geologia, potrzeby surowcowe, perspektywy (dr Regina Kramarska – Państwowy Instytut Geologiczny)
2. Żywice kopalne świata (prof. dr hab. Barbara Kosmowska-Ceranowicz – Muzeum Ziemi PAN)

Organizatorzy:
Państwowy Instytut Geologiczny (PIG)
Muzeum Ziemi PAN (MZ), Warszawa
Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników (MSB), Gdańsk
P G „Polgeol” S.A. (Polgeol), Warszawa

Więcej informacji:
Targi Geologia 2010