plzh-CNenetdelvltnorues
20 ton bursztynu ma znajdować się w Możdżanowie

W pierwszej połowie 2017 r. ma ruszyć kopania bursztynu w Możdżanowie – po roku starań  inwestor otrzymał we wrześniu pozwolenie na prowadzenie poszukiwań bursztynu, w październiku rozpoczął prace poszukiwawcze. Do osiągnięcia celu brakuje jeszcze tylko koncesji i… bursztynu.

Inwestor, czyli Europejski Fundusz Energii, spodziewa się znaleźć w Możdżanowie ok. 20 ton bursztynu – złoża te miały zostać odkryte podczas budowy farm wiatrowych i mają zalegać na głębokości 11 metrów. Obecność surowca i zasobność złoża mają potwierdzić badania poszukiwawcze, które zostały rozpoczęte w październiku ub.r. Zatwierdzając plan robót geologicznych, marszałek woj. pomorskiego wydał zgodę na wykonanie 39 otworów hydraulicznych i wiertniczych w ciągu trzech lat. EFE dotychczas nie potwierdziło, czy udało się znaleźć w Możdżanowie spodziewany surowiec. Jeśli badania potwierdzą oczekiwania, inwestor, po otrzymaniu koncesji, może przystępować do wydobycia. I ma nadzieję, że uda się je uruchomić jeszcze w 1. połowie tego roku.

Wydobyty w Możdżanowie surowiec ma trafić przede wszystkim na rynek chiński. Ale nie tylko surowiec: EFE planuje bowiem także nawiązać współpracę z polskimi bursztynnikami. „Poprzez naszą platformę e-commerce w języku chińskim chcemy sprzedawać polskie wyroby z bursztynu bezpośrednio do końcowego klienta chińskiego, oferując tym samym wyższe marże dla polskich jubilerów” – powiedział dla „Rz” Paweł Kulczyk, prezes EFE. Platformę tę ma obsługiwać zakupiona przez EFE we wrześniu 2016 r. spółka Emarket. 


Wcześniejsze informacje na ten temat: 

Kopalnia bursztynu w Możdżanowie jeszcze we wrześniu 

Czy powstanie kopalnia bursztynu w Możdżanowie?