plzh-CNenetdelvltnorues
Jacek Baron: bransoleta mechaniczna

35 prac 16 artystów, m.in. Jacka Byczewskiego, Jolanty i Andrzeja Kupniewskich, Sary Gackowskiej, Adrianny Lisowskiej, Wilhelma Tasso Mattara, Manuela Vilheny, Ramona Puiga Cuyàsa, zakupiło Muzeum Bursztynu dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po raz pierwszy będą wspólnie prezentowane na wernisażu wystawy „Bursztyn i design” 1 grudnia br.

Hojna dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 145 tys. zł, która stanowi 80% wartości projektu, pozwoliła zakupić do zbiorów 35 wyjątkowych przedmiotów artystycznych. Przy wyborze autorów i ich dzieł doradzało kolegium eksperckie. W jego składzie znaleźli się: Ewa Rachoń – wieloletnia dyrektor Międzynarodowych Targów Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich Amberif i Ambermart w Gdańsku oraz profesorowie jedynych dwóch szkół artystycznych w Polsce kształcących w kierunku projektowanie biżuterii – Andrzej Boss z Łodzi i Sławomir Fijałkowski z Gdańska.

Spośród laureatów konkursów Mercurius Gedanensis (Gdańsk) oraz Ałatyr (Kaliningrad) wybrali oni prace następujących twórców: Jarosława Westermarka, Jacka Barona, Jacka Byczewskiego, Marka Mikickiego, Jolanty i Andrzeja Kupniewskich oraz Andrzeja Adamskiego. Środowisko łódzkiej ASP, będące przez  lata jedyną szkołą artystyczną kształcącą w zakresie projektowania biżuterii, wymagało uzupełnienia o prace głównych reprezentantów: Andrzeja Szadkowskiego, Jarosława Kolca i Olgi Podfilipskiej-Krysińskiej.

Niezbędne dla szerokiego kontekstu ponadregionalnego są prace czołowych twórców z zagranicy związanych z najważniejszymi ośrodkami biżuteryjnymi. Wszyscy należą do pierwszej ligi światowej sztuki biżuteryjnej. Należą do nich: Wilhelm Tasso Mattar (Niemcy), Manuel Vilhena (Portugalia), Ramon Puig Cuyàs (Hiszpania). Do grona młodych-zdolnych, których prace również zobaczymy na tej wystawie, można zaliczyć: Alinę Filimoniuk-Pilecką, Sarę Gackowską, Martę Flisykowską, Adriannę Lisowską. 

Muzeum Bursztynu jest jedyną placówką muzealną w Polsce dokumentującą ewolucję współczesnej sztuki złotniczej ze szczególnym uwzględnieniem bursztynu bałtyckiego – materiału jednoznacznie kojarzonego z Polską. W tym roku placówkę odwiedziła rekordowa liczba ponad 90 000 turystów z całego świata. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się ekspozycja współczesnej sztuki bursztynniczej – w ten sposób Muzeum przyczynia się do promocji polskiej sztuki użytkowej. Unikatowe obiekty autorstwa renomowanych twórców polskiego złotnictwa oraz wybrane obiekty artystów o światowej renomie z pewnością ugruntują znaczenie zbiorów Muzeum Bursztynu, jako najbardziej opiniotwórczej kolekcji – również w sensie edukacyjnym.

Kolekcja współczesnej biżuterii z bursztynem Muzeum Bursztynu, oddziału MHMG powstaje, sukcesywnie od 2000 r., przede wszystkim dzięki zakupom ze środków Miasta Gdańska oraz darowiznom artystów, firm i osób prywatnych. Uzupełnienia i rozbudowy  wymagały części dotyczące nagrodzonych prac, prac uznanych twórców polskich i zagranicznych, mających znaczący wpływ na rozwój nowoczesnego wzornictwa oraz prac młodych artystów, którzy już zaznaczyli swoją obecność świeżym i niekonwencjonalnym podejściem do tradycyjnych tematów.

Wystawa Bursztyn i design. Wystawa prac zakupionych do zbiorów Muzeum Bursztynu dofinansowanych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z priorytetu – Regionalne kolekcje sztuki współczesnej 
Muzeum Bursztynu w Gdańsku
Wystawa będzie czynna od 1 grudnia 2016 roku do 7 maja 2017 roku