plzh-CNenetdelvltnorues
Bursztynowe krople uatrakcyjnią przestrzeń miejską przy ul. Szopy w Gdańsku

49 bursztynowych kropli wykonanych z masy żywicznej z wbudowanym systemem oświetlenia ledowego oświetli przestrzeń pod wiaduktem drogowym przy ulicy Szopy w Gdańsku. Realizacja projektu w ramach Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska ma zostać zakończona na przełomie października i listopada br.

Instalacja jest artystycznym projektem autorstwa architekta Freda Hatta i artysty Daniela Schlaepfera ze Szwajcarii, który uzyskał I wyróżnienie w III edycji Międzynarodowego Konkursu Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska realizowanego przez CSW Łaźnia. Nagrodzony za subtelne odniesienie do znaczenia bursztynu w budowaniu gdańskiej tożsamości oraz za minimalistyczne traktowanie estetyki przestrzeni publicznej zostanie zrealizowany w przestrzeni pod wiaduktem drogowym przy ulicy Szopy.

Koncepcja ta zakłada wkomponowanie w podłoże 49 żółtych, przezroczystych kamieni imitujących bursztyn, które po zmroku będą żarzyć się żółtym blaskiem z różnym natężeniem, odzwierciedlając rytm życia poszczególnych dzielnic miasta Gdańska. Zostaną one wykonane z antypoślizgowej masy żywicznej z wbudowanym energooszczędnym systemem oświetlenia LED. Każda lampa o średnicy pomiędzy 20-35 cm, będzie podświetlona dwiema diodami PowerLED, podłączonymi do elektronicznego sytemu sterownia oświetleniem. Poszczególne grupki mieniących się kawałków bursztynu o niepowtarzalnych, wyrzeźbionych kształtach, będą świecić niezależnie od pozostałych, uwzględniając inną siłę światła, prędkość i intensywność pulsowania, stwarzając wrażenie, że cały skwer żyje i oddycha. W żywicy zatopione zostaną artefakty naszych czasów różnego typu i rozmiaru – takie jak np. telefon komórkowy i inne relikty życia codziennego uwięzione w bursztynie niczym owady.

Ze względu na ukształtowanie terenu pod wiaduktem cały plac będzie składał się z czterech tarasów, różniących się wysokością 15 cm, z którymi zostanie zintegrowany ciąg pieszy, tworząc jednorodną przestrzeń publiczną. W przestrzeń inwestycji wkomponowane również będą ławki, stojaki na rowery, barierki oraz inne elementy małej architektury.

Głównym założeniem projektu LED jest promocja energooszczędnej technologii LED i jej zastosowania w przestrzeni miejskiej w celu zmniejszenia zużycia energii, poprzez wymianę dobrych praktyk, seminaria, warsztaty i małe inwestycje. Stanowi on kolejny fragment programu Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia pod nazwą Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska, łączącego zróżnicowane działania związane z procesem transformacji społecznej i architektonicznej dzielnicy Dolne Miasto. W projekcie, którego realizacja zakończy się w maju 2012 roku, uczestniczy jedenastu partnerów z Niemiec, Szwecji, Polski i Litwy. Budżet dla miasta Gdańska wynosi 112 200 EUR, w tym 85% stanowi unijna dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 15% to wkład własny Gdańska.

Na podstawie materiałów prasowych