plzh-CNenetdelvltnorues

Projekty Amber Heritage Network i Bursztyn inspiruje, współpraca z lokalnymi i krajowymi mediami oraz partnerami to główne osiągnięcia trzech lat promocji dziedzictwa bursztynowego pod hasłem „Pomorski Szlak Bursztynowy”.

Momentem przełomowym stał się podpisany w marcu 2008 roku list intencyjny  dotyczący wspólnych działań na rzecz powstania i rozwoju Europejskiego Szlaku Kulturowego „Szlak Bursztynowy”. Całość zadań związanych z zachowaniem i promocją dziedzictwa bursztynowego powierzona została Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, która konsekwentnie od 3 lat realizuje ten projekt.

„Integracja, czyli spójna wizja, to podstawa w dążeniu do budowania międzyregionalnej sieci współpracy owocującej wypracowaniem spójnego stanowiska co do zasad funkcjonowania i zarządzania Szlakiem Bursztynowym. Ważnym krokiem jest na pewno porozumienie, jakie udało się wypracować ze wszystkimi regionami, przez które docelowo przebiegać będzie autostrada A1, co do nadania jej uznaniowej nazwy Autostrada Bursztynowa” – podkreśla Krystyna Hartenberger-Pater, zastępca dyrektora biura PROT.

Uzyskana formalna akceptacja wniosku przez Ministerstwo Infrastruktury dała impuls do przygotowania projektu mającego na celu wprowadzenie spójnego systemu oznakowania trasy na całym jej odcinku, co pozytywnie wpływać będzie na wizerunek kraju.

Projekty

Jeszcze w tym roku PROT wspólnie z Samorządem Województwa Pomorskiego i przy wsparciu środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zlokalizuje w obrębie pomorskich węzłów A1 bursztynowe pylony – wielkogabarytowe konstrukcje, które podniosą atrakcyjność przestrzeni turystycznej głównej trasy dla zmotoryzowanych turystów przyjeżdżających na wypoczynek do województwa pomorskiego, ale także pełnić będą funkcję edukacyjną nt. historycznego szlaku handlowego i zbieżnością jego przebiegu ze współczesną autostradą A1.

Ważnym projektem jest także inicjatywa podjęta wspólnie z partnerami z Obwodu Kaliningradzkiego ukierunkowana na wymianę doświadczeń i wiedzy z zakresu zachowania i wykorzystania dziedzictwa bursztynowego w kontekście kreacji nowoczesnej oferty turystycznej. W ramach projektu Amber Heritage Network przygotowany został wspólny dokument, którego znaczna część poświęcona została komponowaniu transgranicznej oferty turystycznej, stanowiącej o przewadze konkurencyjnej regionów pomorskiego i kaliningradzkiego w basenie Morza Bałtyckiego.

Promocja

„Bursztyn inspiruje”z takim przesłaniem po europejskich drogach poruszał się nietypowy „wysłannik” – TIR, którego naczepę zmieniono w nośnik reklamowy i wykorzystano do promocji regionu pomorskiego jako bursztynowej destynacji turystycznej. W ciągu niespełna roku przejechał ponad 30 tys. km, odwiedzając 11 krajów europejskich. Dodatkowo na potrzeby akcji przygotowana została specjalna anglojęzyczna strona internetowa www.amber-route.eu, na której zamieszczono szereg cennych informacji na temat „złota Bałtyku”.
W woj. pomorskim za pośrednictwem Szybkiej Kolei Miejskiej zrealizowana została kampania promocyjno-informacyjna skierowana do mieszkańców i turystów wypoczywających na Pomorzu.

Istotne miejsce w działalności PROT zajmuje promocja regionu w Internecie. Oferta i atrakcje Pomorskiego Szlaku Bursztynowego wyeksponowane zostały na portalach www.poznaj3miasto.pl, www.shopandsee.eu, jak również utworzona została specjalna zakładka w Bursztynowym Portalu amber.com.pl. Dodatkowo w ramach współpracy z Gdańsk Transport Company promocja walorów szlaku bursztynowego włączona została do projektu „Kulturalna Jazda”.

Działania prowadzone w ramach kampanii łączyły krzewienie pozytywnych zachowań
i propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym z promocją szlaków kulturowych regionu pomorskiego oraz szeregu wydarzeń i imprez o charakterze kulturalnym i rozrywkowym.

Rozwój oferty

Ważnym aspektem rozwoju oferty turystycznej bazującej na wykorzystaniu dziedzictwa bursztynowego jest ścisła współpraca z sektorem prywatnym. Proces kreacji, pakietyzacji i komercjalizacji oferty turystycznej stał się jednym z priorytetów zadań w ramach koordynacji Pomorskiego Szlaku Bursztynowego. Rozwijanie dodatkowych funkcji w istniejących obiektach turystycznych to obecnie szansa na zaistnienie bursztynu na rynku usług turystycznych. Szansą na silne wyeksponowanie bursztynu jako rozpoznawalnej marki regionu staje się także możliwość wkomponowania go do ofert turystyki biznesowej, jak również innych wydarzeń o charakterze rozrywkowym, kulturalnym czy branżowym, czego wyrazem był zorganizowany w trakcie trwania IV Forum Państw Morza Bałtyckiego pokaz mody biżuterii bursztynowej znanego sopockiego projektanta Mariusza Gliwińskiego.