plzh-CNenetdelvltnorues

To hasło najlepiej oddaje wielowymiarowość i wielowątkowość bursztynu. Zainspirował Gdańsk, jak i cały region pomorski, zainspirował również inne miasta i regiony z Polski i zagranicy, co w dalszej perspektywie może przełożyć się na integrację działań i stworzenie Europejskiego Szlaku Kulturowego.

Bursztyn w procesie kreacji i komercjalizacji produktu turystycznego

Obecnie atrakcyjność turystyczna danego miejsca postrzegana jest przez pryzmat odpowiednio skomponowanej oferty, która jest odpowiedzią na aktualne trendy i preferencje turystów, a także jest w stanie zaspokoić nawet najbardziej wysublimowane wymagania klientów. Wbrew pozorom bursztyn posiada ogromny ładunek turystyczny, dlatego też znalazł w turystyce swoje bardzo istotne miejsce i odgrywa w niej ważną rolę. To wysokiej jakości produkt turystyczny, posiadający potencjał dla rozwoju kompleksowej, spakietyzowanej oferty turystycznej stanowi o przewadze konkurencyjnej względem innych regionów czy krajów.

Dzisiejszy  turysta to bardzo wymagający i świadomy klient, posiadający mocno sprecyzowane oczekiwania względem miejsca, do którego podróżuje. Poszukuje oryginalności, pewnej specyfiki i tożsamości miejsca, a także wszelkich elementów  podkreślających odrębność kulturową. Bursztyn doskonale spełnia te oczekiwania, a jego wielowymiarowość powoduje możliwość kreacji szeregu różnorodnych ofert dedykowanych dla różnych grup odbiorców. Sam proces komercjalizacji oferty powinien jednak zostać poprzedzony zintensyfikowanymi działaniami promocyjnymi ukierunkowanymi na odświeżenie wizerunku bursztynu. Niestety powszechnie kojarzony jest z klasyczną, czasem nawet staroświecką, niemodną biżuterią, przez co nie jest dostatecznie doceniany przez odbiorców.

Nowoczesny design, różnorodna sztuka jubilerska czy też zaskakujące formy użytkowe to nowe oblicze bursztynu, które zaczyna cieszyć się ogromnym uznaniem i powodzeniem zwłaszcza wśród turystów zagranicznych. Dynamicznie rozwijająca się turystyka zakupowa to jeden z głównych motywów podróży turystów ze Skandynawii, Wielkiej Brytanii czy Japonii. Ale możliwości wplecenia bursztynu w oferty turystyczne jest wiele więcej, dlatego to ogromna szansa na wykreowanie silnej marki Polski jako kraju jednoznacznie kojarzonego z bursztynem. Wiele miast i regionów podąża za tym trendem, również  region pomorski od kilku lat traktuje bursztyn jako jeden z priorytetów rozwoju oferty turystycznej.

Pomorski Szlak Bursztynowy to niezwykła podróż przez wielowiekową tradycję, która 
na Pomorzu odcisnęła swój bardzo wyraźny ślad. Liczne ekspozycje muzealne, warsztaty edukacyjne, pokazy obróbki i szlifowania, a także pokazy mody, imprezy targowe czy też masowe imprezy plenerowe oraz konkretne pakiety weekendowe z bursztynem w roli głównej to propozycje zarówno dla turystów krajowych, jak i zagranicznych, ale przede wszystkim siła i wyróżnik regionu.

Z punktu widzenia obsługi ruchu turystycznego niezwykle istotna jest jakość świadczonych usług, jak również ogólne postrzeganie oferty, a wiec jej marka. Warto nad nią pracować ponieważ marka odróżnia produkt od oferty konkurentów, oddziałuje na rynek, jego zdobywanie i utrwalanie zdobytej pozycji, ale przede wszystkim jest skrótem myślowym
o wartościującym odcieniu. Współpraca wielu podmiotów różnych środowisk, ciekawa, kompleksowa oferta, spójny przekaz promocyjno-informacyjny, ale i wewnętrzna wiara w to, że się uda, to determinanty sukcesu. Cały proces budowania marki miejsca czy produktu stanowi długotrwały i złożony proces, jednak najważniejszy jest fakt zrozumienia konieczności jego rozpoczęcia.


Krystyna Hartenberger-Pater jest zastępcą dyrektora biura Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej