plzh-CNenetdelvltnorues

Zrobiliśmy kolejny krok w procesie opracowania polskiej normy na bursztyn bałtycki. Norma ma już swój numer i grupę roboczą, tym razem już przy Polskim Komitecie Technicznym nr 239 ds. Jubilerstwa PKN.

879Członkowie tej grupy zajmą się ostatecznym uzgodnieniem treści roboczego projektu na podstawie materiałów dostarczonych przez grupę ekspercką powołaną przez Krajową Izbę Gospodarczą, która obradowała we wrześniu (Gdańsk) i w październiku (Warszawa). Polski Komitet Techniczny nr 239 ds. Jubilerstwa przy PKN wyłonił grupę roboczą, której zadaniem będzie ostateczne uzgodnienie treści roboczego projektu normy PN-M-17008 Bursztyn – Klasyfikacja i badania. W skład grupy weszli: Jacek Ożdżeński – zgłoszony przez Polskie Towarzystwo Gemmologiczne, Mariusz Gliwiński i Ewa Rachoń – zgłoszeni przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników oraz zaproponowani przez Krajową Izbę Gospodarczą: prof. dr hab. Barbara Kosmowska-Ceranowicz, prof. dr hab. Ryszard Szadziewski, dr Lucjan Gazda, dr Włodzimierz Łapot, Robert Pytlos, Krzysztof Lalik i Zbigniew Strzelczyk. Zgodnie z procedurami PKN, spośród zgłoszonych osób należy wybrać prowadzącego prace i powinna to być osoba ze składu Komitetu Technicznego nr 239 ds. Jubilerstwa. W uzgodnieniu z przewodniczącym KT zaproponowano, aby prowadzącym prace został reprezentant Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu Zbigniew Strzelczyk.