plzh-CNenetdelvltnorues

Wszyscy znają Bursztynowy Ołtarz w bazylice św. Brygidy, którego jest współautorem. Ale on sam za najbliższe uznaje Suknię Zawierzenia dla Matki Boskiej w obrazie jasnogórskim i figury srebrne znajdujące się w niszach po obu stronach tego obrazu, przedstawiających świętych Pawła Pustelnika i księcia Kazimierza Jagiellończyka. Mariusz Drapikowski ceni sobie także krucyfiks ofiarowany Ojcu Świętemu podczas pielgrzymki do Ojczyzny w 1999 roku, znajdujący się obecnie w Muzeum Watykańskim, oraz bursztynową Monstrancję Milenijna z Bazyliki Św. Brygidy w Gdańsku.