Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników na posiedzeniu w dniu 9 maja 2005 roku uchwaliła następujące klasyfikacje:

- Nazewnictwo i określenia kamieni jubilerskich z bursztynu bałtyckiego (sukcynitu)
- Klasyfikacja surowca i półfabrykatów z bursztynu bałtyckiego
- Klasyfikacja żywic kopalnych
- Klasyfikacja imitacji bursztynu bałtyckiego

Klasyfikacja kamieni jubilerskich z bursztynu

Zarząd Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników na posiedzeniu 5 września 2014 r. wprowadził zmiany do obowiązującej dotychczas Klasyfikacji Kamieni Jubilerskich z Bursztynu (sukcynitu).
MSB w Gdańsku ustaliło i stosuje wobec firm przez siebie rekomendowanych następującą klasyfikację kamieni jubilerskich z bursztynu, odnoszącą się także do gotowych wyrobów bursztynowych.

klasyfikacja_1

Bursztyn bałtycki (sukcynit) naturalny:
kamień poddany jedynie obróbce mechanicznej (na przykład szlifowanie, cięcie, toczenie, polerowanie) bez jakichkolwiek zmian naturalnych właściwości.

 

 

klasyfikacja_2

 

Bursztyn bałtycki (sukcynit) modyfikowany:
kamień poddany obróbce termicznej lub ciśnieniowej powodującej zmianę właściwości fizycznych, między innymi stopnia przezroczystości i barwy.klasyfikacja_5Bursztyn bałtycki (sukcynit) łączony:

kamień składający się z dwu lub więcej części naturalnego, modyfikowanego lub rekonstruowanego bursztynu bałtyckiego sklejonych z użyciem jak najmniejszej ilości bezbarwnego spoiwa koniecznego do złączenia fragmentów.

 

klasyfikacja_4

Bursztyn bałtycki (sukcynit) rekonstruowany (prasowany):
kamień otrzymany z jednego lub wielu kawałków bursztynu bałtyckiego sprasowanego pod wpływem podwyższonej temperatury i wysokiego ciśnienia bez dodatkowych składników.
Do opisu zastosowanych modyfikacji kamieni można stosować następujące skróty:
N – bez modyfikacji (no modification)
H – ogrzewanie (heating)
HPHT – wysokie ciśnienie i wysoka temperatura (high pressure high temperature)

Międzynarodowe organizacje jubilerskie i gemmologiczne zalecają pełne informowanie klientów o przeprowadzonych modyfikacjach kamieni.

Klasyfikacja surowca i półfabrykatów z bursztynu bałtyckiego (sukcynitu)

Pochodzenie ze złoża:

- bursztyn z Bałtyku (w tym z kopalnych plaż)

- bursztyn z nagromadzeń lodowcowych

- bursztyn z Sambii (ze złóż sambijskich)

- bursztyn z Ukrainy (bursztyn ukraiński)

- bursztyn z Bitterfeldu (bursztyn saksoński)

imitacje_bursztyn_8

Formy surowca

- pękate

- płytkowe

- krople, sople

- nieregularne

 

imitacje_bursztyn_7

Budowa

- masywny, lity

- warstwowy

 

 

 

 

imitacje_bursztyn_9

Przezroczystość

- przezroczysty

- przeświecający

- nieprzezroczysty

 

 

 

imitacje_bursztyn_6

Zanieczyszczenia substancjami organicznymi

- czysty

- z niewielkimi wtrąceniami

- zanieczyszczony, porowaty

 

Surowiec prefabrykowany

- ociosany

- bryłki oczyszczane w młynkach

- piaskowany

- po obróbce termicznej (prażony) w ciałach sypkich i cieczach

- w autoklawach

- całe bryłki bursztynu sprasowane na kształt kaboszonów, kulek i innych form

Półfabrykaty prasowane

- płyty i wałki bursztynowe o jednolitej strukturze, bez dodatku spoiwa, przezroczyste, jasne

- płyty i wałki ze sprasowanego bursztynu o jednolitej strukturze, mętne i nieprzezroczyste

- wypraski z bursztynu jednolite, z dodatkiem pigmentów

- wypraski z bursztynu ze śladami styku ziaren lub smugami czerwonej zwietrzeliny

- płyty i wałki bursztynowe o niejednolitej strukturze z dodatkiem spoiwa - czystej mączki bursztynowej

 

Klasyfikacja żywic kopalnych

Klasyfikacja żywic kopalnych

Żywice kopalne określone nazwą bursztyn (w znaczeniu szerszym: jako żywica kopalna, a nie jako sukcynit) i przymiotnikiem określającym rejon ich występowania.

Są to występujące na rynku wyrobów: bursztyn dominikański, bursztyn meksykański, bursztyn z Borneo, których zawartość kwasu bursztynowego waha się w granicach 0-3%. Także wiele innych żywic kopalnych o znaczeniu kolekcjonerskim i naukowym.

Żywice kopalne mające nazwy własne nadane przez badacza = kreatora typu danego rodzaju żywicy, który je odkrył i po raz pierwszy opublikował ich właściwości. Są to, występujące na rynku wyrobów: birmit, rumenit, symetyt. Także wiele innych żywic kopalnych o znaczeniu kolekcjonerskim i naukowym.

Żywice kopalne towarzyszące bursztynowi bałtyckiemu w złożach:

imitacje_bursztyn_6

1. gedano-sukcynit jest możliwy do zdefiniowania jedynie w badaniach laboratoryjnych. W obróbce nie różni się prawie wcale od sukcynitu. Wyróżniamy natomiast tak zwane żywice towarzyszące złożom sukcynitu, z których niektóre dość łatwo odróżnić od bursztynu bałtyckiego;

2. żółty, przezroczysty gedanit o typowej białej powierzchni zwietrzenia;

3. niezmiernie rzadki, czarny stantienit dający bardzo dobry poler ("czarny bursztyn" pojawiający się na rynku, jest uzyskiwany albo w procesie prasowania, albo zmiany barwy w autoklawie: mylony z gagatem);

imitacje_bursztyn_54. inne czarne żywice "miękkie" i "twarde" występujące w nieco większej ilości w złożu w Bitterfeldzie, różniące się od stantienitu twardością;

5. glessyt, w różnych odmianach kolorystycznych, daje się dobrze polerować, liczniej występujący w nagromadzeniach bursztynu na Łużycach i w złożu bitterfeldzkim;

6. zygburgit - naturalny polistyren, znany również z terenu Niemiec, barwy brudnobiałej;

imitacje_bursztyn_4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

imitacje_bursztyn_3

 

 

 

 

 

 

 


Klasyfikacja imitacji bursztynu (sukcynitu)

Imitacje bursztynu bałtyckiego (sukcynitu) to surowiec, półfabrykaty lub wyroby wykonane z zastępczego, najczęściej tańszego materiału, podobnego wyglądem do bursztynu, ale o innych właściwościach chemicznych i fizycznych. Są to:

imitacje_bursztyn_1

1. naturalne lub modyfikowane żywice subfosylne, na przykład kopal kolumbijski, nowozelandzki kopal kauri;

2. tworzywa sztuczne: szkło, celuloid, poliestry, żywice fenolowe i inne;

3. bursztyn bałtycki (sukcynit) prasowany z dodatkami mas plastycznych lub kopali;

4. okruchy bursztynu bałtyckiego (sukcynitu) zatopione w żywicach naturalnych i sztucznych;

 

imitacje_bursztyn_2

Więcej na ten temat: Imitacje bursztynu - tworzenie i rozpoznawanie

 

 

fotografie: Gabriela Gierłowska