plzh-CNenetdelvltnorues
11 marca wieczorem w Muzeum Bursztynu miał miejsce wernisaż wystawy pokonkursowej „Piękno absolutne” oraz uroczyste podpisanie współpracy Muzeum Bursztynu Miasta Gdańska z Muzeum Bursztynu w Ribnitz-Damgarten oraz Muzeum Bursztynu w Kijowie.

Muzeum Bursztynu Oddział Muzeum Oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska realizuje program szeroko pojętej współpracy z podobnymi zagranicznymi placówkami muzealnym specjalizującymi się w bursztynie. Jeszcze 19 września 2007 r. dyrektor Muzeum Adam Koperkiewicz i dyrektor Muzeum Bursztynu w Kaliningradzie Tatiana Suworowa podpisali w Kaliningradzie umowę o współpracy. W czasie wernisażu została podpisana umowa z kolejnymi partnerami: Muzeum Bursztynu w Sofii Kijowskiej w Kijowie na Ukrainie i Muzeum Bursztynu w Ribnitz-Damgarten w Niemczech. Bursztynowym piórem Amber Rex umowę parafowali: dyrektor Muzeum Bursztynu w Ribnitz-Damgarten Ulf Erichson, dyrektor Muzeum Sofia Kijowska Nely Kukovalska oraz przewodnicząca projektu ,,Ukraiński Bursztynowy Świat” Galina Lemets. Zdaniem Ulfa Erichsona, najważniejsze punkty podpisanej umowy to wspólne wystawy czasowe oraz wymiana eksponatów, jak również wymiana pracowników naukowych.

Muzeum Bursztynu w Kijowie jest placówką nową – wiosną 2007 roku z inicjatywy Galiny Lemets i Nely Kukovalskiej otwarto wystawę bursztynu, będącą zapowiedzią przyszłego Muzeum Bursztynu w Kijowie. Sofia Kijowska, wpisana na listę UNESCO, należy do najcenniejszych zabytków kultury ukraińskiej. O wiele dłuższą i bogatszą tradycję ma Muzeum Bursztynu w Ribnitz-Damgarten: w 1964 r. powstała początkowo mała wystawa bursztynu w Muzeum Miejskim w Ribnitz w byłym NRD, od 2000 roku istnieje pod nazwą Deutsches Bernsteinmuseum, a w 2006 r. otwarto nowoczesną ekspozycję w dawnych budynkach poklasztornych.

Na zdjęciu od lewej: Ulf Erichson, Nely Kukovalska i Galina Lemets. Fot. Michał Kosior