plzh-CNenetdelvltnorues
Spotkanie z przedstawicielami pracodawców chińskiego rzemiosła

Pierwsza misja Związku Rzemiosła Polskiego zapoczątkowała działania promocyjne polskiego rzemiosła na rynku chińskim. „Mamy w planach opracowanie kampanii współdziałania pomiędzy przedsiębiorcami z obu krajów” – napisano w raporcie. W tym celu ZRP planuje wykorzystanie środków z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 6.5.

W ramach misji w Pawilonie Polskim na Wystawie Światowej Expo 2010 w Szanghaju została przygotowana wystawa wyrobów charakteryzujących polskie rzemiosło. Zostały zaprezentowane m.in. wyroby cukiernicze, witraże, obrazy malowane i wyszywane na płótnie, serwety koronkowe, stroje ludowe wyszywane, wyroby z bursztynu oraz srebra, wyroby z drewna. Jak twierdzą organizatorzy, cieszyła się ona dużym zainteresowaniem odwiedzających.

ZRP we współpracy z przedstawicielami PARP-u i PAIiIZ-u z biura Komisarza EXPO zorganizowało seminarium dot. wymiany wiedzy o rzemiośle i przedsiębiorstwach rzemieślniczych zarówno w Polsce, jak i w Chinach, którego program został opracowany wspólnie z przedstawicielem PARP-u. Ze strony chińskiej w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Shanghaj Industry Design Association, Ahanghaj Creation Industry Center oraz Shanghaj Arts and Crafts Association. W prezentacji przygotowanej przez ZRP dużo uwagi poświęcono systemowi kształcenia zawodowego w rzemiośle w Polsce, pokazując zarówno wspólne cechy, jak i przeciwieństwa. Prezes Jerzy Bartnik w swojej wypowiedzi zasygnalizował możliwość zaproszenia przedstawicieli rzemiosła chińskiego do ZRP i zorganizowania spotkania z przedsiębiorcami skupionymi wokół Cechu Artystów Rzemieślników. Podkreślał on także ogromną rolę zakładów rzemieślniczych i całego sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i jego wpływ na kondycję gospodarki Polski. Goście z Chin zobaczyli prezentację multimedialną w języku chińskim na temat roli Związku Rzemiosła Polskiego oraz film pokazujący dorobek Polski w zakresie bursztynnictwa.

1234_2

Gośćmi kolejnych spotkań zorganizowanych we współpracy z WPHI w Szanghaju byli przedstawiciele pracodawców chińskiego rzemiosła w miastach Hangzhou oraz Suzhou. W obu spotkaniach uczestniczyło po ok. 25 osób ze strony chińskiej. W skład delegacji po stronie chińskiej wchodzili przedstawiciele, takich branż jak: szwalnictwo, ceramika, szklarska, koronki, rzeźbienie w drewnie. Reprezentowali oni organizacje i przedsiębiorstwa, z którymi ZRP chciałoby nawiązać współpracę: Hangzhou Chamber of Commerce of Importers and Exporters, Shanghai Creative Industry Center, Embroidery Studio of Jane Jin. „Spotkania pokazały wiele wspólnych cech pomiędzy rzemiosłem polskim i chińskim. Wielokrotnie w swoich wystąpieniach prezes Bartnik podkreślał, że Polska i Chiny coraz bardziej przybliżają się do siebie, co sprawia, że współpraca w zakresie środowiska rzemieślniczego obu krajów jest konieczna” – czytamy w raporcie podsumowującym misję.

Celem misji ZRP, która gościła w Chinach w dniach 25 września – 3 października br., były   przede wszystkim spotkania biznesowe z przedstawicielami chińskiego rzemiosła w miastach utrzymujących się z produkcji i sprzedaży wyrobów rzemieślniczych. Przedstawiciele ZRP mogli poznać mistrzów rzemiosła chińskiego w takich branżach, jak jubilerska, włókiennicza, odzieżowa i tekstylna. Informacje uzyskane w trakcie spotkań zostaną przekazane przedsiębiorcom zrzeszonym w ZRP celem nawiązania stosunków handlowych pomiędzy sektorem MSP Polski i regonem Hangzhou i Suzhou.

Na podstawie raportu ZRP
Zdjęcie: Wystawa polskiego rzemiosła w Pawilonie Polskim na Expo

Wcześniejsze wiadomości na ten temat:
Misja ZRP na Expo w Szanghaju