plzh-CNenetdelvltnorues
W ramach misji gospodarczej do Chin Związek Rzemiosła Polskiego pokaże w polskim pawilonie na Expo wystawę rzemiosła polskiego, a jego przedstawiciele wezmą udział w spotkaniach z organizacjami chińskimi.

Dziś w pawilonie na EXPO odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji chińskich, odpowiednikami ZRP, oraz z rzemieślnikami i firmami chińskimi z udziałem chińskich mediów. Podobne spotkania zostały zaplanowane na wtorek w Hangzhou i środę w Ningbo. W czwartek zostaną otwarte wystawy: rzemiosła polskiego i wyrobów artystycznych oraz multimedialna rzemiosła artystycznego, której jednym z tematów jest historia bursztynu i sztuki jubilerskiej. Będą one eksponowane do 2 października. Organizatorzy spodziewają się przede wszystkim obecności zainteresowanych współpracą rzemieślników chińskich, zaproszonych podczas wcześniejszych spotkań. Na wystawie będą prezentowane dokonania prace członków ZRP: wyroby z bursztynu, srebra i złota, rzeźby w drewnie, wyroby koronkarskie, skórzane, metalowe, szklane oraz witraże.

Celem tej organizowanej we współpracy z Ministerstwem Gospodarki misji jest promocja Polski oraz ewentualne podpisanie z organizacjami chińskimi, odpowiednikami ZRP, umów o współpracy w zakresie m.in. rozpowszechniania tradycji rzemiosła polskiego i jego produktów w Chinach poprzez wzrost eksportu produktów naszego rzemiosła, wspólne programy promocyjne również w ramach środków unijnych oraz wymiany w zakresie doskonalenia, innowacyjności w sztuce rzemiosła artystycznego.

W połowie września w Polskim Pawilonie na Expo gościła również 60-osobowa delegacja województwa pomorskiego, której przewodniczy marszałek Mieczysław Struk. W ramach promocji regionu pomorskiego odbyły się cztery seminaria poświęcone gospodarce, ochronie środowiska, nauce i turystyce. Przedstawiciele samorządów zachęcali do inwestowania na Pomorzu i poszerzania współpracy gospodarczej i naukowej z Chinami. Jak powiedział portalowi amber.com.pl Robert Pytlos, koordynator ds. bursztynu prezydenta miasta Gdańska, nie zabrakło tam również akcentów bursztynowych – został zorganizowany pokaz mody i biżuterii oraz był wyświetlany film z Gali Mody i Bursztynu Amberif 2010.