plzh-CNenetdelvltnorues

400 milionów złotych w najbliższych pięciu latach zostanie przeznaczone na promocję polskiej gospodarki poprzez jej specjalności eksportowe. Branża jubilersko-bursztynnicza jest jedną z piętnastu objętych dofinansowaniem w programie ministerialnym.

Spotkanie inaugurujące wdrażanie programu systemowego „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych w ramach poddziałania 6.5 POIG” odbyło się 1 października w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie. Witając gości wicepremier i Minister Gospodarki Waldemar Pawlak przedstawił projekt jako szansę na wykreowanie kilku branż, które będą ambasadorami polskiej gospodarki zagranicą i będą kreować jej nowoczesny i konkurencyjny wizerunek.

Podczas spotkania Naczelnik Departamentu Instrumentów Wsparcia MG Igor Mitroczuk szczegółowo przedstawił program, podkreślając zmiany w filozofii budowy projektu promocyjnego. To nie ministerstwo proponuje zakres działań, lecz 15 wyłonionych branż ma zaproponować, gdzie i w jaki sposób należy je wspierać, by odniosły sukces.  Program składał się będzie z 3 poddziałań, w których wsparcie ministerstwa będzie dochodzić do 100%. Ponadto przy pomocy radców handlowych polskich ambasad i konsulatów prowadzone będą drobiazgowe badania rynków i kojarzenie partnerów handlowych.

Dużą zmianą w podejściu do przedsiębiorców są daleko idące ułatwienia proceduralne. Większość z wymaganych dokumentów można będzie składać w formie oświadczeń, a nie jak dotychczas zaświadczeń (US, ZUS etc.).

Do końca roku 2010 powinien być ogłoszony konkurs na projekt promocji każdej z branż oraz wyłonienie ich realizatorów. Pierwszych działań przedstawionych w projekcie i doprecyzowanych w negocjacjach z ministerstwem powinniśmy spodziewać się w pierwszej połowie roku 2011.  Według  wicepremiera Pawlaka najniższy spodziewany rezultat bezpośredniego zwrotu do branż powinien być na poziomie tzw. współczynnika Anholdta, czyli czterdzieści razy wyższy niż włożone środki.

Branża jubilersko-bursztynnicza została zaliczona do grupy branż, z których ministerstwo ostatecznie wybrało 15 najbardziej obiecujących, za sprawą wniosku złożonego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników.

Polecamy:
Z przedsiębiorcami o promocji polskiej gospodarki
410 mln na promocję polskiej gospodarki