plzh-CNenetdelvltnorues
Przedstawiciele Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej zaprezentowali projekt promocyjny „Pomorski Szlak Bursztynowy” podczas konferencji „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego – możliwości współpracy”. Konferencja odbyła się 17 listopada w Sali Obrad Rady Miasta w gdańskim Nowym Ratuszu.

Jej uczestnicy mogli zapoznać się z prezentacją stowarzyszenia miast „Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego” (EUROB), którą przedstawił Christoph Pienkoss, dyrektor biura. Przedstawiciele Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej nie kryli, że harmonogram działań związanych z rozwijaniem projektu „Pomorski Szlaku Bursztynowego” powinien być podobny do tego, jaki w swoim postępowaniu przyjęło stowarzyszenie EUROB.

Szlak Bursztynowy – szlakiem kulturowym

W drugiej części konferencji zaprezentowano projekt „Pomorski Szlak Bursztynowy”. PROT szacuje jego wartość na 600 tysięcy złotych i będzie go finansował ze środków pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013 (Priorytet 6 Turystyka i Dziedzictwo Kulturowe, działanie 6.2 Promocja i Informacja Turystyczna), funduszy własnych oraz pochodzących z kas miejskich Gdańska, Gdyni, Sopotu, Słupska i Pruszcza Gdańskiego.
Projekt przygotowany przez PROT przewiduje realizację działań związanych z Pomorskim Szlakiem Bursztynowym w ciągu 2 lat. Głównym celem jest promocja i rozwój dziedzictwa bursztynowego jako flagowego produktu turystycznego województwa pomorskiego. W ramach celów szczegółowych PROT chce budować poprzez bursztyn markę województwa i wzmacniać świadomość mieszkańców dotyczącą dziedzictwa bursztynowego regionu. W ramach projektu przewidziano m.in. budowę i zarządzanie platformą internetową www.amber-route.eu, druk materiałów promocyjnych, reklamę w mediach i zewnętrzną, upowszechnianie logotypu i wizualizacji szlaku, organizację seminariów i warsztatów.

Szlaki kulturowe a rozwój turystyki

Podczas gdańskiej konferencji EUROB wygłoszono także kilka bardzo interesujących referatów, dotyczących związków szlaków kulturowych z rozwojem turystyki i edukacją, prezentujących obecne trendy na rynkach produktów turystycznych i podróży oraz możliwości wykorzystania funduszy europejskich na opracowanie i promocję szlaków kulturowych. Uczestnicy obejrzeli również prezentacje „Szlakiem Zamków Gotyckich” i „Gotyk na Żuławach”.

Wykorzystać doświadczenia EUROB w budowie szlaku bursztynowego

Od kilku lat miasto Gdańsk jest partnerem w projekcie „Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego – EROB”. – Moim zdaniem należy te doświadczenia wykorzystać przy budowie produktu „szlak bursztynowy” – twierdzi Jolanta Murawska z Referatu Spraw Zagranicznych Urzędu Miejskiego w Gdańsku, która z ramienia gdańskiego magistratu od samego początku uczestniczy w rozwijaniu projektu „Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego”. Udział w tym przedsięwzięciu pozwala przy stosunkowo niewielkim wkładzie własnym promować się we wszystkich siedmiu krajach partnerskich poprzez atrakcyjne broszury wydawane w językach partnerów projektu, poprzez stronę internetową szlaku, oznakowanie obiektów tablicami informacyjnymi z logo szlaku oraz szkolenia i wzajemną wymianę doświadczeń pomiędzy poszczególnymi miastami – dodaje urzędniczka.
W ramach projektu EUROB został stworzony konkretny produkt turystyczno-kulturowy prezentujący historyczne dziedzictwo i obiekty z gotyku ceglanego w Europie w 7 krajach: Danii, Litwie, Łotwie, Estonii, Niemczech, Polsce i Szwecji. Po zakończeniu projektu we wrześniu 2007 roku podjęta została decyzja o utworzeniu stowarzyszenia EUROB, zajmującego się podejmowaniem inicjatyw na rzecz szlaku w zakresie turystyki, kultury, edukacji oraz ochrony i rewitalizacji zabytków. Stowarzyszenie pozyskuje również nowe kraje i obiekty, które mogłyby przyłączyć się do realizowanego projektu.

Więcej informacji na temat inicjatywy EUROB:
www.eurob.org