plzh-CNenetdelvltnorues
W czasie targów Ambermart w Gdańsku (28-30.08) premierę będzie miał album o bursztynie zatytułowany „Top Amber” i poświęcony interesującemu wzornictwu biżuterii bursztynowej na przestrzeni kilku ostatnich lat.

Album został wydany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników i pod redakcją dr. hab. Sławomira Fijałkowskiego, znanego projektanta biżuterii, wykładowcy w Pracowni Projektowania Biżuterii na ASP w Gdańsku oraz kuratora konkursu Amberif Design Award. Celem jest uchwycenie i utrwalenie ważnych i cennych zjawisk w dziedzinie wzornictwa biżuterii bursztynowej.

W przedmowie autor podkreśla ogromny wkład Międzynarodowych Targów Gdańskich SA, organizatora Międzynarodowych Targów Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich AMBERIF oraz Międzynarodowych Targów Bursztynu AMBERMART w budowanie pozytywnego wizerunku bursztynu na skalę światową. Podstawowymi elementami tej promocji stały się organizowane przezeń konkursy: Międzynarodowy Konkurs na Projekt Biżuterii z Bursztynem Amberif Design Award i Konkurs Jubilerski Mercurius Gedanensis. Nie mniej ważna pod tym względem jest inna inicjatywa MTG, Gala Mody i Bursztynu AMBERIF, na którą składają się pokazy mody i biżuterii – dzięki niej bursztyn staje się pełnoprawnym obywatelem świata mody. Wszystko to powoduje, że stopniowo bursztyn przestaje funkcjonować w zbiorowej świadomości jako pamiątka znad Bałtyku.

Można się też spodziewać, że kolejnym kamieniem milowym w zmianie wizerunku bursztynu będzie ten właśnie album, prezentujący najważniejsze dokonania wzornicze na przestrzeni ostatnich kilku lat. Został on podzielony na trzy rozdziały tematyczne. Pierwszy z nich jest poświęcony konkursowi Amberif Design Award (Elektronos) i obejmuje projekty zgłoszone na konkurs w latach 1999 – 2008. Do kolejnego działu wybrano reprezentatywną biżuterię oferowaną przez firmy, pracownie i artystów plastyków, przy dużym udziale prac nagrodzonych w konkursie Mercurius Gedanensis, w którym wybierane są najlepsze wzory na targach Amberif. Uzupełnieniem tego działu są wyselekcjonowane prace z bursztynem znanych polskich i zagranicznych twórców. Ostatni rozdział został poświęcony jest bursztynniczej modzie i został zilustrowany zdjęciami z pokazów mody i biżuterii prezentowanych podczas Gali Mody i Bursztynu.

Album „Top Amber” liczy 156 stron i kosztuje 55 zł w sprzedaży detalicznej. W czasie targów Ambermart będzie dostępny na stoisku Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników.