plzh-CNenetdelvltnorues
Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 19 czerwca 2008 r. o godz. 17.00, w sali seminaryjnej B7 na terenie Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.


Zgodnie z §12 pkt. 2 statutu Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników oraz § 1 Regulaminu Walnego Zebrania Członków MSB, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 19 czerwca 2008 r. o godz. 17.00 w sali seminaryjnej B7 na terenie Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A., ul. Beniowskiego 5, Gdańsk.
W przypadku braku quorum drugi termin zebrania przewidziany jest na godz. 17.30Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania
2. Wybory: przewodniczącego zebrania, prezydium, Komisji Wniosków i Uchwał
3. Zatwierdzenie porządku obrad i regulaminu Walnego Zebrania
4. Przedstawienie bilansu i rachunku wyników za rok 2007
5. Sprawozdanie zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
6. Przedstawienie planu pracy i budżetu na rok 2008
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu i rachunku wyników za rok 2007
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i budżetu na rok 2008
10. Informacje bieżące
11. Wolne wnioski

Informujemy, że projekty uchwał, bilans i rachunek wyników za 2007 rok znajdują się do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia.