plzh-CNenetdelvltnorues
Podczas targów Amberif Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową zorganizował trzy spotkania w ramach inicjatywy Gdańska Delta Bursztynu. Seminarium zostało zorganizowane w ramach projektu „Stymulowanie innowacyjności gospodarki woj. pomorskiego przez wspieranie klastrów – koncepcja polityki i działania pilotażowe” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w ramach ZPORR (działanie 2.6.). Projekt jest realizowany przez IBnGR oraz Samorząd Województwa Pomorskiego. Składały się nań trzy spotkania:

1. Doświadczenia klastrów zagranicznych – gościem spotkania była pani Gabriella Centomo, prezes stowarzyszenia CORART s.c.ar.l. pełniącego rolę biura klastra jubilerskiego w Vicenzy (Włochy)
(...) Gabriella Centomo opowiedziała o roli branży jubilerskiej jako istotnego elementu włoskiej gospodarki, a następnie zaprezentowała klaster jubilerski w Vicenzie. W ramach tzw. jubilerskiego dystryktu przemysłowego w Vicenzy siedzibę ma około 1000 przedsiębiorstw, które zatrudniają około 10.000 pracowników. Są to w przeważającej większości niewielkie firmy rodzinne.
CORART jest organizacją, która powstała w 1989 r. z inicjatywy 15 przedsiębiorstw. Warto podkreślić, że zanim doszło do powołania tego podmiotu, inicjatywa działała nieformalnie przez około 2 lata i skupiała początkowo jedynie 5 firm, które chciały uzyskać fachowe wsparcie w zakresie promocji i wyjazdów na zagraniczne targi.
Obecnie CORART zrzesza 30 członków, przy czym 28 podmiotów to producenci biżuterii, a 2 podmioty zajmują się hurtową sprzedażą wyrobów jubilerskich. Poszerzeniu uległ także zakres działalności CORART, który obejmuje także projekty w zakresie organizacji kursów i innych form doskonalenia zawodowego dla branży oraz pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł publicznych.
Nasz gość przekonywał słuchaczy o wielowymiarowych korzyściach płynących z powołania tego typu inicjatywy, ale także wskazał na kilka zagrożeń i błędów, jakie popełniono we Włoszech. Pani Centomo przestrzegała przedsiębiorców przed wzajemnym kopiowaniem wzorów, do którego doszło w początkowej fazie rozwoju inicjatywy w Vicenzie w wyniku dużo mniej restrykcyjnych przepisów ochronnych niż to ma miejsce w Polsce. Efektem tego typu praktyk był zanik różnorodności oferty, który doprowadził do obniżenia atrakcyjności całego klastra w oczach klientów i spowolnił jego rozwój. Obecnie każda z firm ceni własną indywidualność i szanuje różnorodność, którą zapewnia oferta produktów innych podmiotów.
Wskazówką dla przedstawicieli władz samorządowych obecnych na spotkaniu była przestroga przed nadmierną biurokracją w procedurach przyznawania wsparcia finansowego. To właśnie przesadnie zbiurokratyzowane i nieelastyczne procedury sprawiły, że z przekazanych do dyspozycji branży 60 mln euro wykorzystany został tylko 1 mln, a firmy i organizacje branżowe bardzo zniechęciły się do pozyskiwania takiego wsparcia.
Radą dla przedstawicieli branży było możliwie jak najszybsze rozpoczęcie współpracy, nawet w nielicznym gronie i podjęcie projektów, co do których najłatwiej osiągnąć porozumienie, a więc w takich obszarach jak kształcenie czy promocja. (...)

2. Prezentacja strategii rozwoju klastra Gdańska Delta Bursztynu i rozpoczęcie procesu konsultacji branżowych
Po raz pierwszy zaprezentowana została propozycja strategii rozwoju klastra Gdańska Delta Bursztynu. Strategia jest wynikiem kilkumiesięcznych analiz branży i rozmów z jej przedstawicielami, którzy zgłaszali swoje pomysły i problematyczne obszary wymagające interwencji. Cele i zadania zawarte w strategii często odzwierciedlają postulaty, o których w branży mówiło się od dawna, jednak tym, co autorzy dokumentu uznali za największą jego wartość, to pewne uporządkowanie ról, jakie powinny pełnić poszczególne podmioty, a także uporządkowanie działań tak, aby stanowiły one spójną całość, podporządkowaną zdefiniowanym celom nadrzędnym.
Słuchacze obecni na spotkaniu wyrazili aprobatę dla zapisów strategii, jednak wszyscy zgodnie podkreślają, że to umiejętność przełamania wzajemnych uprzedzeń i podjęcia współpracy oraz gotowość do rzeczywistego zaangażowania się w realizację zadań będzie determinowała sukces całego przedsięwzięcia. (...)

3. Prezentacja trendów i oczekiwań klientów
Christel Trimborn, redaktor naczelna „GZ Art + Design”, wygłosiła prelekcję „Bursztyn a trendy w modzie”
Wykład Christel Trimborn był poświęcony tematyce trendów w modzie na sezon wiosna/lato 2008. Wyróżniła ona trzy podstawowe trendy: Miejska Oaza, Migocząca Pustynia i Bursztynowe Skarby – bursztyn idealnie wpisuje się w każdy z nich.

Anna Golec (IBnGR) zaprezentowała wyniki badania marketingowego „Polki i bursztyn” przeprowadzonego dla potrzeb Gdańskiej Delty Bursztynu
Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 529 polek, którym zadano pytania dotyczące bursztynu i biżuterii z bursztynem. Badania potwierdziły dość negatywny wizerunek bursztynu, jako kamienia dla osób dojrzałych, ale paradoksalnie ujawniły też duży potencjał rynku w niższych grupach wiekowych. Wynik badania wskazuje, że w ubiegłym roku jedynie 8% Polek kupiło sobie bądź otrzymało jakiś element bursztynowej biżuterii, przy czym drugie tyle pań zadeklarowało, że bardzo lubi bursztyn, jednak w dostępnym wzornictwie nie są w stanie wybrać niczego, co odpowiadałoby ich gustom.
Jak wynika z badań, klientki oczekują przede wszystkim ozdób na szyję, pierścionków i bransolet z bursztynem, przy czym preferencje w tym zakresie były dość zróżnicowane w różnych grupach wiekowych.

Na podstawie materiałów IBnGR

Więcej informacji:
Gdańska Delta Bursztynu

Do pobrania:
Prezentacja strategii rozwoju klastra Gdańska Delta Bursztynu

Prezentacja badania marketingowego "Polki i bursztyn"