plzh-CNenetdelvltnorues
Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników już od 3 lat wspiera Dom Małego Dziecka im. Korczaka w Gdańsku. Na rzecz tej placówki prowadzone są aukcje charytatywne i zbiórki pieniędzy. 20 grudnia zostało zorganizowane spotkanie wigilijne dla sponsorów, opiekunów i przyjaciół Domu.

Stowarzyszenie Bursztynników reprezentowały Alicja Wiśniewska oraz Dorota Kos, które przywiozły ze sobą prezenty dla dzieci. Na wigilii obecni byli także przedstawiciele wojewody pomorskiego oraz władz miasta, a także sponsorzy. Punktem kulminacyjnym spotkania były przygotowane przez dzieci jasełka, w których brały udział cztero- i pięcioletnie maluchy. Kilkoro z nich z widocznym upośledzeniem grało z nie mniejszym zaangażowaniem niż zawodowi aktorzy na scenach teatralnych, wzbudzając owacje i widoczne wśród zebranych wzruszenie. Wszyscy obecni zostali obdarowani przez dzieci wykonanymi przez nie na zajęciach terapeutycznych ozdobami choinkowymi.

Aktualnie w Domu Małego Dziecka przebywa prawie 40 dzieci od wieku niemowlęcego do lat 5, sporą grupę stanowią dzieci upośledzone ruchowo oraz umysłowo. W ostatnich latach przeprowadzono gruntowny remont części budynku, niedawno oddano do użytku jadalnię dla dzieci oraz przytulne i kameralne boksy sypialniane. Dyrekcja ośrodka planuje w najbliższym czasie kolejne inwestycje, między innymi stworzenie ogrodu zimowego oraz sali do hydroterapii dla dzieci niepełnosprawnych. Dom jest przykładowym obiektem, a jego wychowankowie bardzo zadbani, jednak dodatkowe pieniądze od sponsorów pozwalają na zapewnienie dzieciom rzeczy ponadstandardowych i nie przewidywanych w środkach pochodzących od samorządu lokalnego. Stąd apel pani dyrektor o możliwe wsparcie.

Jak zaznacza Alicja Wiśniewska z MSB, wizyta w tym miejscu jest dla niej zawsze bardzo wzruszająca, a dzieci, pomimo że są zadbane, to zawsze potrzebują więcej opieki i uwagi. Zachęca też do udziału w Balu Bursztynników 19 stycznia – w czasie imprezy tradycyjnie już zostanie zorganizowana loteria fantowa i aukcja dzieł sztuki podarowanych przez pomorskich artystów plastyków, z której dochód zostanie przeznaczony na rzecz Domu Małego Dziecka. Pieniądze uzyskane z poprzednich zbiórek i aukcji zostały w całości wydane na sprzęt rehabilitacyjny.

Fot. Michał Kosior