plzh-CNenetdelvltnorues
Sukces europejskiego święta bursztynu w Wieluniu zawdzięczamy zaangażowaniu wybitnej znawczyni bursztynu prof. dr hab. Barbary Kosmowskiej-Ceranowicz oraz Januszowi Antczakowi, wicestaroście wieluńskiemu, pomysłodawcy stowarzyszenia „Polski Szlak Bursztynowy” i głównemu organizatorowi wieluńskiej imprezy.

Popularyzowanie wiedzy o szlakach bursztynowych
Kulminacyjny dzień „Europejskiego Święta Kultury” rozpoczął się 8 września od bardzo dobrze zorganizowanego sympozjum w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Na uznanie zasługuje znakomita organizacja programu sympozjum: dwa krótkie referaty na temat znalezisk archeologicznych potwierdzających tezę, że Wieluń leżał na starożytnym szlaku bursztynowym, oraz o znaczeniu bursztynu dla Bałtów. Następnie otwarcie pierwszej części wystawy pt. „Dzieje i blask bursztynu” ze zbiorów Muzeum Ziemi PAN, i kolejne dwa referaty, tym razem dotyczące współczesności: jak wykorzystywać internet do naukowego katalogowania informacji o bursztynie i jak promować ten kamień poprzez szlaki bursztynowe. Zwłaszcza ostatni wykład, wygłoszony przez prof. Barbarę Kosmowską-Ceranowicz wzbudził niemałe emocje wśród licznie przybyłych słuchaczy. Pani profesor udowodniła, że jak mało kto w Polsce nie tylko zna się na bursztynie, ale także potrafi w sposób szalenie interesujący o nim opowiadać. Wspaniała mówczyni została nagrodzona gromkimi oklaskami, co jak na realia sympozjów naukowych jest rzeczą bardzo rzadką. Po zakończeniu sympozjum goście mogli obejrzeć drugą część wystawy.

Po nauce festyn
Po dużej dawce wiedzy na temat bursztynu i bursztynowego szlaku, po południu przyszedł czas na festyn „Europejskiego Święta Bursztynu” z imponującym przemarszem przez miasto historycznie stylizowanego „rzymskiego korowodu”, warsztatów hutniczych, garncarskich, kowalskich i obróbki bursztynu. Wszystkie te atrakcje zgromadziły na terenach wokół muzeum tłumy mieszkańców Wielunia i zaproszonych gości z okolicznych miejscowości. Festyn odegrał ogromną rolę w popularyzowaniu bursztynu, zwłaszcza wśród młodzieży i dzieci. Jednocześnie należy podkreślić, że organizatorzy potrafili znaleźć „złoty środek” pomiędzy ludycznym a popularno-naukowym charakterem imprezy. Warto brać przykład z Wielunia, organizując bursztynowe święta w innych miastach.

Foto: Robert Pytlos